با عرضه نقشه‌ی جدید بازی Overwatch، اکنون شرکت بلیزارد (Blizzard) این قابلیت‌ را به بازی‌بازان داده است که بتوانند یک پوشش و چندین اسپری برای شخصیت D.Va به صورت رایگان به‌ دست آوردند. شما با برد ۳ بازی در حالت‌های Quick Play ،Competitive و یا Arcade یک اسپری جدید؛ با برد ۶ بازی یک آیکون برای […]