Menu

Rage 2 فقط دارای بخش تک‌نفره است اما با محتویات مختلف پشتیبانی خواهد شد

این روز‌ها کمتر بازی به چشم می‌خورد که دارای یک بخش تک‌نفره پر و پیمان باشد و تمام تمرکز سازندگان، فقط بر روی این مهم قرار بگیرد نه بخش چندنفره، حالت بتل رویال و غیره. Rage 2 برای هواداران بخش تک‌نفره عنوان مناسبی می‌تواند باشد اما پشتیبانی آن چطور خواهد بود؟ شرکت بتسدا (Bethesda) این روزها […]