Menu

آخرین قسمت از تریلر یادداشت سازندگان بازی F1 2018 منتشر شد

هم‌زمان با انتشار بازی F1 2018، آخرین قسمت از یادداشت سازندگان این بازی نیز منتشر شده است که این قسمت بر‌روی طراحی و همچنین صداگذاری بازی تمرکز دارد. آخرین قسمت از یادداشت سازندگان بازی F1 2018 بر روی طراحی و همچنین صداگذاری بازی تمرکز دارد. صداگذاری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و از این […]