Menu

اولین تریلر داستانی ۱۱-۱۱: Memories Retold منتشر شد

بندای نامکو اولین تریلر داستانی را از عنوان ۱۱-۱۱: Memories Retold منتشر کرد. بازی داستان دو سرباز با نام‌های کرت (Kurt) و هری (Harry) را در خط مقدم روایت می‌کند. کرت سربازی آلمانی است که به دنبال پسرش که در جنگ مفقود الاثر شده آمده، از طرفی دیگر هری به عنوان عکاس جنگ به میدان فرستاده […]