Menu

سری دوم عناوین ماه آگوست سرویس Xbox Game Pass معرفی شدند، 13 عنوان در راه Game Pass!

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه و کیفیت اصلی بر روی آن کلیک کنید)

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Xbox Wire ساعاتی پیش Xbox لیست شامل اسامی عناوینی که قرار است تا از اواخر ماه آگوست و اوایل ماه سپتامبر به سرویس Xbox Game Pass مربوط به هر دو نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند رونمایی کرده و اسامی آن‌ها را با طرفداران و مشترکان این سرویس به اشتراک گذاشته است که این لیست شامل 13 عنوان می‌شود!

2 عدد از عناوین ذکر شده در پایین که قرار است تا از اواخر ماه آگوست و اوایل ماه سپتامبر به نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند در تاریخ 18 آگوست 2020 که مصادف است با 28ام مرداد ماهِ سال 1399 یعنی همین امروز بر روی سرویس Xbox Game Pass مربوط به کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC در دسترس مشترکان این سرویس قرار گرفتند و هم‌اکنون و در همین لحظه قابل بازی می‌باشند و 4 عدد از آنها نیز درست 2 روز دیگر یعنی پس فردا و در تاریخ 20 آگوست 2020 که مصادف است با 30ام مرداد ماهِ سال 1399 بر روی سرویس Xbox Game Pass مربوط به نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC در دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد شد. از آنجایی که Xbox یک سرویس Xbox Game Pass اختصاصاََ برای پلتفرم PC نیز دارد برخی از عناوین زیر به سرویس Xbox Game Pass پلتفرم PC تعلق دارند؛ لازم به ذکر است که 11 عدد از عناوین نام بُرده شده در پایین که قرار است تا از اواخر ماه آگوست و اوایل ماه سپتامبر به نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند طی 14 روز آینده بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهند گرفت و قابل بازی خواهند شد، پس خود را برای تجربه‌ی محموله‌ی جدید عناوین سرویس Xbox Game Pass که طی 2 هفته‌ی آینده به این سرویسِ محبوب اضافه خواهند شد آماده کنید!

لیست عناوینی که قرار است تا از اواخر ماه آگوست و اوایل ماه سپتامبر به نسخه‌ی کنسول Xbox One و به نسخه‌ی PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند به شرح زیر است:

– Microsoft Flight Simulator (این عنوان در تاریخ 18 آگوست 2020 که مصادف است با 28ام مرداد ماهِ سال 1399 یعنی همین امروز بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار گرفته و از همین امروز به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود) (از آنجایی که عنوان Microsoft Flight Simulator از عناوین انحصاری Xbox Game Studios می‌باشد هرگز از روی سرویس Xbox Game Pass حذف نخواهد شد)

– Spiritfarer (این عنوان در تاریخ 18 آگوست 2020 که مصادف است با 28ام مرداد ماهِ سال 1399 یعنی همین امروز بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار گرفته و از همین امروز به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود)

– Battletoads (این عنوان در تاریخ 20 آگوست 2020 که مصادف است با 30ام مرداد ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود) (از آنجایی که عنوان Battletoads از عناوین انحصاری Xbox Game Studios می‌باشد هرگز از روی سرویس Xbox Game Pass حذف نخواهد شد)

– Crossing Souls (این عنوان در تاریخ 20 آگوست 2020 که مصادف است با 30ام مرداد ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود)

– Darksiders: Genesis (این عنوان در تاریخ 20 آگوست 2020 که مصادف است با 30ام مرداد ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود)

– Don’t Starve: Giant Edition (این عنوان در تاریخ 20 آگوست 2020 که مصادف است با 30ام مرداد ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود)

– New Super Lucky’s Tale (این عنوان در تاریخ 21 آگوست 2020 که مصادف است با 31ام مرداد ماهِ سال 1399 یعنی 3 روز دیگر بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود)

– Hypnospace Outlaw (این عنوان در تاریخ 27 آگوست 2020 که مصادف است با 6ام شهریور ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود)

– Tell Me Why: Chapter 1 (این عنوان در تاریخ 27 آگوست 2020 که مصادف است با 6ام شهریور ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود) (از آنجایی که عنوان Tell Me Why از عناوین انحصاری Xbox Game Studios می‌باشد هرگز از روی سرویس Xbox Game Pass حذف نخواهد شد)

– Double Kick Heroes (این عنوان در تاریخ 28 آگوست 2020 که مصادف است با 7ام شهریور ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود)

– Wasteland 3 (این عنوان در تاریخ 28 آگوست 2020 که مصادف است با 7ام شهریور ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود) (از آنجایی که عنوان Wasteland 3 از عناوین انحصاری Xbox Game Studios می‌باشد هرگز از روی سرویس Xbox Game Pass حذف نخواهد شد)

– Crusader Kings III (این عنوان در تاریخ 1 سپتامبر 2020 که مصادف است با 11ام شهریور ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود)

– Resident Evil 7 Biohazard (این عنوان در تاریخ 3 سپتامبر 2020 که مصادف است با 13ام شهریور ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود)

نظر شما در رابطه با سری دوم عناوین ماه آگوست سرویس Xbox Game Pass که از اواخر ماه آگوست و اوایل ماه سپتامبر به نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass اضافه خواهند شد چیست؟؟؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید…