Menu

قلمروهای کهن لذت بخش | نقد و بررسی بازی ADOM

شاید ناحق نباشد اگر بگوییم حتی پانصد ساعت هم برای تجربه‌ی کامل این بازی کافی به نظر نمی‌رسد. به هر حال، اگر شما هم بیست و چهار سال وقت صرف ساخت یک بازی می‌کردید، حداقل از این قضیه مطمئن می‌شدید که بازیتان تا جایی که می‌تواند کامل باشد و برای تمام کردن آن حداقل وقت […]