Menu

لوگوی جدیدِ Xbox که به تازگی توسط Microsoft ثبت شده بود لو رفت! + تصویر و اشاراتی به Series S

به گزارشِ پردیس گیم به نقل از VG247 به تازگی شرکتِ Microsoft لوگوی جدیدِ Xbox را که متعلق به کنسولِ Xbox Series X است ثبت کرد که ساعاتی پس از آن این لوگو در ردیت لو رفته و به اشتراک گذاشته شد و جالب است که این لوگو میتواند اشاراتی به صحت داشتنِ کنسولِ Xbox Series S با اسمِ رمزِ Lock Hart نیز داشته باشد.

لوگوی جدیدِ Xbox بدون شک از لوگوهای قبلیِ Xbox متفاوت است و همچنین فضای کلمه‌ی اصلیِ موجود در آن به میزانی بزرگ طراحی شده است که بتواند کلمه‌ی دیگری را به جز کلمه‌ی X در درونِ خود جا بدهد که این خود میتواند نشانه‌ای دیگر از صحت داشتنِ کنسولِ Xbox Series S با اسمِ رمزِ Lock Hart باشد؛ جالب است بدانید که 3 سال پیش و در سالِ 2017 شرکتِ Microsoft لوگویی را به ثبت رساند که اکنون با قرار دادنش در کنار در کنارِ لوگوی ثبت شده‌ی جدیدِ Xbox که متعلق به کنسولِ Xbox Series X است میتواند به طور واضح اشاره به صحت داشتنِ وجود کنسولِ Xbox Series S با اسمِ رمزِ Lock Hart داشته باشد.

شما در پایین میتوانید در ابتدا لوگوی جدیدِ Xbox که متعلق به کنسولِ Xbox Series X است و به تازگی توسط شرکتِ Microsoft ثبت شده است را مشاهده کرده و پس از آن لوگویی که 3 سال پیش و در سالِ 2017 توسطِ شرکتِ Microsoft به ثبت رسیده است را مشاهده کنید:

لوگوی جدیدِ Xbox که به تازگی توسط Microsoft ثبت شده بود لو رفت! + تصویر و اشاراتی به Series S

نظر شما چیست؟ آیا این متواند نشانه‌ای دیگر از صحت داشتنِ وجود کنسولِ Xbox Series S با اسمِ رمزِ Lock Hart داشته باشد یا صرفاََ فقط یک لوگو است و ارتباطی با صحت داشتنِ وجود کنسولِ Xbox Series S با اسمِ رمزِ Lock Hart؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.