Menu

ممکن بود بازی God of War در مصر باستان قرار داشته باشد

امروز کارگردان عنوان God of War، یعنی کوری بارلوگ، اطلاعات جدیدی از مراحل اولیه ساخت این عنوان در نمایشگاه Devcom واقع در شهر کلن منتشر نمود. با توجه به صبحت‌های جدید کوری بارلوگ، اسطوره شناسی دنیای نورس تنها گزینه برای قرارگیری در بازی God of War نبوده است. در ابتدا سه گزینه دیگر نیز وجود داشته است: […]