Menu

ماد مشکل‌ساز Momo Suicide Game به عنوان Minecraft نیز راه یافته است

اینترنت تاریک و پر از وحشت است (نقل قول از Game of Thrones!) و گاهی شاهد چالش‌های آنلاین احمقانه‌ای در سطح اینترنت هستیم. یکی از این چالش‌ها Momo Suicide Challenge است که حال به جهان Minecraft نیز سرایت کرده است. حداقل تا زمانی که مایکروسافت تصمیم گرفت که از قانون برای پیشگیری از این موضوع […]