Menu

مخترع Cheat Code Konami در سن 61 سالگی درگذشت

کازوشیا هاشیموتو مردی که Cheat Code را برای شرکت Konami در سال 1986 ساخته بود درگذشت. Konami دیروز این خبر را به صورت رسمی اعلام کرد.

به گزارش پردیس گیم، این صفحه با چیدمانی جدید به بازی‌باز کمک می‌کرد تا در بازی‌های زمان خود مانند Mortal Kombat3 ،Contra و Castelvania با سهولت بیشتری به انجام بازی بپردازد و این کنترلر در بیش از 100 بازی به کار گرفته شده بود.

از سوی دیگر رواج این کنترلر در فرهنگ بازی‌بازهاست که آن‌را به بخشی جدایی ناپذیر از صنعت بازی تبدیل می‌کند.

این خبر و دیدن عکس‌های قدیمی این کنترلر برای بسیاری از بازی‌بازها خاطرات فراوانی را دوباره زنده کرد.