Menu

توضیحات کوجیما درباره پروژه بعدی Kojima Productions

هیدئو کوجیما مشغول فکر کردن درباره پروژه بعدی کوجیما پروداکشنز است، پروژه ای که می تواند یک مانگا با یوجی شینکاوا باشد، یک فیلم، و یا چیزی عجیب تر از Death Stranding. این مصاحبه توسط فامیتسو انجام شده و در شماره February 6 چاپ گردیده، که بعدا توسط DualShockers ترجمه و خلاصه شده است.

بیشتر این محتوای پنج صفحه ای درباره اثار گذشته کوجیما است، اما آخرین سوال مطرح شده درباره این است که پروژه های بعدی کوجیما و شینکاوا چه نوع اثری خواهند بود.

جواب اول آنها چیست؟ یک مانگا که هر دو می خواهند روی آن کار کنند، در حالی که شینکاوا دوست دارد تا قادر باشد چیزهایی را مستقیما لمس کند، کوجیما می خواهد با مکانیک اثری خلق کند که شانس طراحی اش را به شینکاوا بدهد، درست مثل Death Stranding.

همه این موارد به این اشاره می کرد که پروژه بعدی آنها می تواند یک انیمه باشد، که نیازمند کار زیادی است، اما نه در حد اینکه آنها بخواهند روی یک بازی دیگر کار کنند. هم چنین کوجیما به ما یادآوری کرد که او می خواهد یک فیلم بسازد، فیلمی که طراحی های شینکاوا را در خود تلفیق کند.

توضیحات کوجیما درباره پروژه بعدی Kojima Productions

Kojima Productions قصد دارد تا روی بازی های متعددی کار کند، پروژه هایی که می توانند به یک بازی عظیم تبدیل شوند. اما کوجیما قصد دارد عناوین کوچک تری هم بسازد، که در برگیرنده عناوین اپیزودیک و (فقط) دیجیتالی می باشد. همچنین کوجیما و شینکاوا باور دارند که Death Stranding شاید یک عنوان عجیب و غریب محسوب شود، اما بسیار شبیه کاری است که در گذشته انجام داده اند و خودشان معتقد نیستند که Death Stranding یک اثر عجیب و غیرعادی باشد. در واقع، آنها قصد دارند عناوین بعدی شان را حتی غیرعادی تر بسازند.

با اینکه ما جزئیات زیادی را از این مصاحبه نفهمیدیم، اما مشخص است که ایده های زیادی درون کوجیما پروداکشنز می چرخد. پروژه بعدی آنها چه مانگا باشد، چه انیمه، چه سری بازی اپیزودیک و چه عنوانی عجیب و غریب تر از Death Stranding، انتظار هرکدام شان را از کمپانی و کوجیما داشته باشید.