Menu

فروش Red Dead Redemption 2 در ماه ابتدایی عرضه بر روی Epic Games Store به شکل قابل توجهی کمتر از Borderlands 3 بوده است

مرجع آماری SuperData در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که نسخه PC عنوان Red Dead Redemption 2 بر روی Epic Games Store مورد توجه طرفداران قرار گرفته است. نسخه PC عنوان Red Dead Redemption 2 در ماه ابتدایی عرضه خود تنها بر روی Epic Games Store و لانچر اختصاصی Rockstar در دسترس قرار داشت.

به گزارش پردیس گیم و بر اساس این گزارش، Red Dead Redemption 2 بعنوان یک انحصاری یک ماهه بر روی Epic Games Store بیش از 408000 نسخه فروش داشته است. SuperData در گزارش خود اشاره کرده است که فروش Red Dead Redemption 2 در مدت زمان مشابه در مقایسه با یکی دیگر از عرضه‌های انحصاری این فروشگاهیعنی Borderlands 3، با فروش 1.78 میلیون نسخه‌ای در ماه ابتدایی عرضه، به شکل قابل توجهی پایین‌تر بوده است.

آمار Steam Charts نیز نشان می‌دهد که فروش بازی بر روی شبکه Steam چیزی مابین 200000 تا 500000 نسخه بوده است. این احتمال وجود دارد که بیشتر بازیکنان جدیدترین ساخته Rockstar را بر روی لانچر اختصاصی این شرکت Rockstar Launcher خریداری کرده باشند با این حال، باید دید که در آینده فروش این بازی تا چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد.