Menu

نسخه دسترسی زودهنگام عنوان SCUM امروز در استیم منتشر می‌شود

دولور دیجیتال (Devolver Digital)، ناشر بازی SCUM، اعلام کرد که امروز این عنوان جهان‌باز در سبک چندنفره بقا، به صورت دسترسی زودهنگام در استیم منتشر می‌شود. SCUM که با Unreal Engine 4 توسعه یافته است، مکانیزم‌هایی پیچیده و ویژگی‌های بقا را که فراتر از استانداردهای عناوین سبک بقا است ارائه می‌دهد. این عنوان توسط استودیو […]