Menu

رویداد Nano Cola Challenge بازی Overwatch به شخصیت D.Va می‌پردازد

با عرضه نقشه‌ی جدید بازی Overwatch، اکنون شرکت بلیزارد (Blizzard) این قابلیت‌ را به بازی‌بازان داده است که بتوانند یک پوشش و چندین اسپری برای شخصیت D.Va به صورت رایگان به‌ دست آوردند. شما با برد ۳ بازی در حالت‌های Quick Play ،Competitive و یا Arcade یک اسپری جدید؛ با برد ۶ بازی یک آیکون برای […]