Menu

با ماد جدید بازی Half Life 2 همانند Super Mario دشمنان را از سر راه بردارید

اگر لیستی از بهترین مادهای ساخته شده برای عنوان Half Life 2 تهیه کنیم، به مادهایی که از روی دیگر بازی‌ها ساخته شده‌اند برمی‌خوریم. برای مثال ماد Silent Hill و Half Life 1 در این لیست قرار دارند. شاید باید بازی دیگری را نیز به این لیست اضافه کنیم. ماد جدیدی که یکی از قابلیت‌های […]