Menu

حجم عنوان Spider-Man مشخص شد

جیمز استونسن، مدیر انجمن بازی‌بازان عنوان Marvel’s Spider-Man، با انتشار پیامی در وب‌سایت توئیتر حجم مورد نیاز برای نصب این عنوان را اعلام کرد. در روز گذشته، آقای جیمز استونسن، مدیر انجمن بازی‌بازان عنوان Marvel’s Spider-Man، مدت زمان مورد نیاز برای اتمام بخش داستانی این عنوان را اعلام کرد که در درجه سختی عادی، حدود ۲۰ […]