Menu

سیستم پیشنهادی Forza Horizon 4 می‌تواند نرخ فریم ۶۰ را ارائه کند | HDR در زمان عرضه

اینطور که به نظر می‌رسد، بازی Forza Horizon 4 در زمان عرضه خود، وضعیت به مراتب بهتری نسبت به عنوان قبلی در رایانه‌های شخصی‌خواهد داشت. اولین مورد مربوط به HDR است که Forza Horizon 4، از ابتدای عرضه برای رایانه‌های شخصی آن را خواهد داشت. این مورد را بنجامین پنروز (Benjamin Penrose) به عنوان کارگردان هنری حاضر […]