Menu

پروانه نمایش «بَلیط» و «۵۲ هرتز» صادر شد

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش دو فیلم موافقت کرد.به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلسه اخیر با صدور پروانه نمایش برای فیلم «بَلیط» به تهیه کنندگی سیدعلیرضا سجادپور و کارگردانی مرتضی رحیمی و فیلم سینمایی «۵۲ هرتز» به تهیه کنندگی ابراهیم اصغری و کارگردانی سجاد شهریاری موافقت کرد.

فیلم سینمایی «۵۲ هرتز» در شورای بازبینی قبلی دیده شده و پس از انجام اصلاحات پروانه نمایش آن صادر شد.