Menu

تاریخ انتشار بازسازی عنوان Luigi’s Mansion برای نینتندو ۳DS مشخص شد

نینتندو قبلا تأیید کرده بود که با وجود ۸ ساله شدن کنسول ۳DS باز هم به پشتیبانی از آن ادامه خواهد داد و تا اینجای کار، آنان واقعاً به حرفشان عمل کرده‌اند. از میان بازی‌های زیادی که در ماه‌های اخیر برای کنسول ۳DS معرفی شده‌اند، یکی از برجسته‌ترین آنان بازسازی یکی از عناوین کلاسیک Gamecube […]