Menu

عناوین ماه سپتامبر سرویس Xbox Game Pass معرفی شدند

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه و کیفیت اصلی بر روی آن کلیک کنید)

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Xbox Wire ساعاتی پیش Xbox لیست شامل اسامی عناوینی که قرار است تا در اوایل ماه سپتامبر به سرویس Xbox Game Pass مربوط به هر دو نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند رونمایی کرده و اسامی آن‌ها را با طرفداران و مشترکان این سرویس به اشتراک گذاشته است.

یک عدد از عناوین ذکر شده در پایین که قرار است تا در اوایل ماه سپتامبر به نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند در تاریخ 1 سپتامبر 2020 که مصادف است با 11ام شهریور ماهِ سال 1399 یعنی همین امروز بر روی سرویس Xbox Game Pass مربوط به کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC در دسترس مشترکان این سرویس قرار گرفته و هم‌اکنون و در همین لحظه قابل بازی می‌باشد و 5 عدد از آنها نیز درست 2 روز دیگر یعنی پس فردا و در تاریخ 3 سپتامبر 2020 که مصادف است با 13ام شهریور ماهِ سال 1399 بر روی سرویس Xbox Game Pass مربوط به نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC در دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد شد. از آنجایی که Xbox یک سرویس Xbox Game Pass اختصاصاََ برای پلتفرم PC نیز دارد برخی از عناوین زیر به سرویس Xbox Game Pass پلتفرم PC تعلق دارند.

لیست عناوینی که قرار است تا در اوایل ماه سپتامبر به نسخه‌ی کنسول Xbox One و به نسخه‌ی PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند به شرح زیر است:

– Crusader Kings III (این عنوان در تاریخ 1 سپتامبر 2020 که مصادف است با 11ام شهریور ماهِ سال 1399 یعنی همین امروز بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار گرفته و از همین امروز به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود)

– The Jackbox Party Pack 4 (این عنوان در تاریخ 3 سپتامبر 2020 که مصادف است با 13ام شهریور ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از 2 روز دیگر به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One قابل بازی خواهد شد)

– Resident Evil 7 Biohazard (این عنوان در تاریخ 3 سپتامبر 2020 که مصادف است با 13ام شهریور ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از 2 روز دیگر به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد شد)

– Tell Me Why: Chapter 2 (این عنوان در تاریخ 3 سپتامبر 2020 که مصادف است با 13ام شهریور ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از 2 روز دیگر به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد شد) (از آنجایی که عنوان Tell Me Why از عناوین انحصاری Xbox Game Studios می‌باشد هرگز از روی سرویس Xbox Game Pass حذف نخواهد شد)

– Touhou Luna Nights (این عنوان در تاریخ 3 سپتامبر 2020 که مصادف است با 13ام شهریور ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از 2 روز دیگر به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد شد)

– World War Z (این عنوان در تاریخ 3 سپتامبر 2020 که مصادف است با 13ام شهریور ماهِ سال 1399 یعنی پس فردا بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از 2 روز دیگر به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی پلتفرم PC قابل بازی خواهد شد)

– Star Renegades (این عنوان در تاریخ 8 سپتامبر 2020 که مصادف است با 18ام شهریور ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی پلتفرم PC قابل بازی خواهد شد)

– +Disgaea 4 Complete (این عنوان در تاریخ 10 سپتامبر 2020 که مصادف است با 20ام شهریور ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی پلتفرم PC قابل بازی خواهد شد)

– Hotshot Racing (این عنوان در تاریخ 10 سپتامبر 2020 که مصادف است با 20ام شهریور ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One قابل بازی خواهد شد)

– Tell Me Why: Chapter 3 (این عنوان در تاریخ 10 سپتامبر 2020 که مصادف است با 20ام شهریور ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد شد) (از آنجایی که عنوان Tell Me Why از عناوین انحصاری Xbox Game Studios می‌باشد هرگز از روی سرویس Xbox Game Pass حذف نخواهد شد)

– Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken (این عنوان در تاریخی نامشخص اما به زودی بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One قابل بازی خواهد شد)

نظر شما در رابطه با عناوین ماه سپتامبر سرویس Xbox Game Pass که در اوایل ماه سپتامبر به نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شده و یا اضافه خواهند شد چیست؟؟؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید…