Menu

تکذیب حضور مهران مدیری به عنوان داور «عصر جدید»

انتشار خبری که نادرست است در یک روزنامه سراسری صبح امروز.

در حالی که یک روزنامه سراسری امروز خبر از حضور مهران مدیری به عنوان داور «عصر جدید» داده پیگیری «سینماایده‌آل» حاکی از این است که این خبر کذب محض است.

مهران مدیری تا پایان اسفند کاملا درگیر ضبط «دورهمی» است و بعد از آن درصدد شروع ساخت سریالش است و برنامه‌ایی برای همکاری با احسان علیخانی در «عصر جدید» ندارد.

امیدواریم برخی رسانه‌ها بجای اخبار نادرست صفحات‌شان را با تحلیل‌های درست پر کنند.