Menu

عناوین ماه نوامبر سرویس Xbox Game Pass معرفی شدند، 14 عنوان در راه Game Pass

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه و کیفیت اصلی بر روی آن کلیک کنید)

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Xbox Wire ساعاتی پیش Xbox لیست شامل اسامی عناوینی که قرار است تا در اواخر ماه اکتبر و اوایل ماه نوامبر به نسخه‌ی کنسول Xbox One، نسخه‌ی پلتفرم PC و همچنین به نسخه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند را رونمایی کرده و اسامی آن‌ها را با طرفداران و مشترکان سرویس Xbox Game Pass به اشتراک گذاشته است.

یک عدد از عناوین ذکر شده در پایین که قرار است تا در اواخر ماه اکتبر و اوایل ماه نوامبر به نسخه‌ی کنسول Xbox One، نسخه‌ی پلتفرم PC و همچنین به نسخه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند در تاریخ 27 اکتبر 2020 که مصادف است با 6ام آبان ماهِ سال 1399 یعنی فردا بر روی نسخه‌ی سرویس Xbox Game Pass مربوط به کنسول Xbox One و پلتفرم PC در دسترس مشترکان سرویس Xbox Game Pass قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد شد، 7 عدد از آنها نیز 2 روز پس از آن یعنی در تاریخ 29 اکتبر 2020 که مصادف است با 8ام آبان ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی سرویس Xbox Game Pass مربوط به کنسول Xbox One، پلتفرم PC و همچنین سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud در دسترس قرار خواهند گرفت و قابل بازی خواهند شد، 5 عدد از آنها نیز در تاریخ 5 نوامبر 2020 که مصادف است با 15ام آبان ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی سرویس Xbox Game Pass مربوط به کنسول Xbox One، پلتفرم PC و همچنین سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud در دسترس قرار خواهند گرفت و قابل بازی خواهند شد و یک عنوان آخر از لیست عناوینی که قرار است تا در اواخر ماه اکتبر و اوایل ماه نوامبر به نسخه‌ی کنسول Xbox One، نسخه‌ی پلتفرم PC و همچنین به نسخه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند نیز در تاریخ 17 نوامبر 2020 که مصادف است با 27ام آبان ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی سرویس Xbox Game Pass مربوط به کنسول Xbox One، پلتفرم PC و همچنین سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud در دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد شد. از آنجایی که Xbox یک سرویس Xbox Game Pass اختصاصاََ برای پلتفرم PC نیز دارد و همچنین به تازگی نیز سرویس استریمینگ و شبکه‌ی ابری‌اش یعنی xCloud را برای متشرکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate در دسترس قرار داده است برخی از عناوین زیر به سرویس Xbox Game Pass پلتفرم PC و همچنین سرویس استریمینگ و شبکه‌ی ابری Xbox یعنی xCloud تعلق دارند.

لیست شامل اسامی عناوینی که قرار است تا در اواخر ماه اکتبر و اوایل ماه نوامبر به نسخه‌ی کنسول Xbox One، نسخه‌ی پلتفرم PC و همچنین به نسخه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند به شرح زیر است:

– Carto (این عنوان در تاریخ 27 اکتبر 2020 که مصادف است با 6ام آبان ماهِ سال 1399 یعنی فردا بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد شد)

– Day of the Tentacle Remastered (این عنوان در تاریخ 29 اکتبر 2020 که مصادف است با 8ام آبان ماهِ سال 1399 یعنی 3 روز دیگر بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد شد) (نکته: از آنجایی که حق امتیاز عنوان Day of the Tentacle Remastered در دست استودیوی Double Fine Productions که اکنون یکی از استودیوهای زیرمجموعه، داخلی و تحت مالکیت شرکت Microsoft و Xbox می‌باشد است و همچنین همین استودیو وظیفه‌ی ساختن و تولید کردن این عنوان را نیز بر عهده‌ی خود داشته و دارد این عنوان از عناوین انحصاری Xbox Game Studios به شمار رفته و برای همیشه بر روی سرویس Xbox Game Pass باقی خواهد ماند و هرگز از روی سرویس Xbox Game Pass حذف نخواهد شد)

– Five Nights at Freddy’s (این عنوان در تاریخ 29 اکتبر 2020 که مصادف است با 8ام آبان ماهِ سال 1399 یعنی 3 روز دیگر بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One، نسخه‌ی پلتفرم PC و همچنین نسخه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC و مشترکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate بر روی سیستم عامل Android به واسطه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud قابل بازی خواهد شد)

– Full Throttle Remastered (این عنوان در تاریخ 29 اکتبر 2020 که مصادف است با 8ام آبان ماهِ سال 1399 یعنی 3 روز دیگر بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد شد) (نکته: از آنجایی که حق امتیاز عنوان Full Throttle Remastered در دست استودیوی Double Fine Productions که اکنون یکی از استودیوهای زیرمجموعه، داخلی و تحت مالکیت شرکت Microsoft و Xbox می‌باشد است و همچنین همین استودیو وظیفه‌ی ساختن و تولید کردن این عنوان را نیز بر عهده‌ی خود داشته و دارد این عنوان از عناوین انحصاری Xbox Game Studios به شمار رفته و برای همیشه بر روی سرویس Xbox Game Pass باقی خواهد ماند و هرگز از روی سرویس Xbox Game Pass حذف نخواهد شد)

– Grim Fandango Remastered (این عنوان در تاریخ 29 اکتبر 2020 که مصادف است با 8ام آبان ماهِ سال 1399 یعنی 3 روز دیگر بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد شد) (نکته: از آنجایی که حق امتیاز عنوان Grim Fandango Remastered در دست استودیوی Double Fine Productions که اکنون یکی از استودیوهای زیرمجموعه، داخلی و تحت مالکیت شرکت Microsoft و Xbox می‌باشد است و همچنین همین استودیو وظیفه‌ی ساختن و تولید کردن این عنوان را نیز بر عهده‌ی خود داشته و دارد این عنوان از عناوین انحصاری Xbox Game Studios به شمار رفته و برای همیشه بر روی سرویس Xbox Game Pass باقی خواهد ماند و هرگز از روی سرویس Xbox Game Pass حذف نخواهد شد)

– (PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG (این عنوان در تاریخ 29 اکتبر 2020 که مصادف است با 8ام آبان ماهِ سال 1399 یعنی 3 روز دیگر بر روی نسخه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate بر روی سیستم عامل Android به واسطه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud قابل بازی خواهد شد) (نکته: این عنوان از مدت‌ها پیش بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار داشته و دارد و هم‌اکنون و در همین لحظه نیز برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One قابل دریافت و تجربه می‌باشد)

ScourgeBringer (این عنوان در تاریخ 29 اکتبر 2020 که مصادف است با 8ام آبان ماهِ سال 1399 یعنی 3 روز دیگر بر روی نسخه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate بر روی سیستم عامل Android به واسطه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud قابل بازی خواهد شد) (نکته: این عنوان به تازگی بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار گرفته است و هم‌اکنون و در همین لحظه نیز برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One قابل دریافت و تجربه می‌باشد)

– Unruly Heroes (این عنوان در تاریخ 29 اکتبر 2020 که مصادف است با 8ام آبان ماهِ سال 1399 یعنی 3 روز دیگر بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One، نسخه‌ی پلتفرم PC و همچنین نسخه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC و مشترکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate بر روی سیستم عامل Android به واسطه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud قابل بازی خواهد شد)

– Celeste (این عنوان در تاریخ 5 نوامبر 2020 که مصادف است با 15ام آبان ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One، نسخه‌ی پلتفرم PC و همچنین نسخه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC و مشترکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate بر روی سیستم عامل Android به واسطه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud قابل بازی خواهد شد)

– Comanche (این عنوان در تاریخ 5 نوامبر 2020 که مصادف است با 15ام آبان ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی پلتفرم PC قابل بازی خواهد شد)

– Deep Rock Galactic (این عنوان در تاریخ 5 نوامبر 2020 که مصادف است با 15ام آبان ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One، نسخه‌ی پلتفرم PC و همچنین نسخه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC و مشترکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate بر روی سیستم عامل Android به واسطه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud قابل بازی خواهد شد)

– Eastshade (این عنوان در تاریخ 5 نوامبر 2020 که مصادف است با 15ام آبان ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One، نسخه‌ی پلتفرم PC و همچنین نسخه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC و مشترکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate بر روی سیستم عامل Android به واسطه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud قابل بازی خواهد شد)

– Knights and Bikes (این عنوان در تاریخ 5 نوامبر 2020 که مصادف است با 15ام آبان ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد شد)

– Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (در تاریخ 17 نوامبر 2020 که مصادف است با 27ام آبان ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One، نسخه‌ی پلتفرم PC و همچنین نسخه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC و مشترکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate بر روی سیستم عامل Android به واسطه‌ی سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud قابل بازی خواهد شد)

نظر شما در رابطه با عناوینی که قرار است تا در اواخر ماه اکتبر و اوایل ماه نوامبر به نسخه‌ی کنسول Xbox One، نسخه‌ی پلتفرم PC و همچنین به سرویس استریمینگ Xbox یعنی xCloud سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند چیست؟ شما بیشتر از همه در انتظار کدام یک از این عناوین هستید تا پس از اضافه شدنشان به سرویس Xbox Game Pass به تجربه کردن‌شان بپردازید؟ نظرات خود را با ما در بخش نظرات به اشتراک بگذارید…