Menu

عناوین جدید ماه جولای سرویس Xbox Game Pass معرفی شدند

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی اصلی بر روی آن کلیک کنید)

به گزارش پردیس‌گیم به نقل از Xbox Wire روز گذشته Xbox لیست شامل اسامی عناوینی که قرار است تا از اواسط الی انتهای ماه جولای به سرویس Xbox Game Pass مربوط به هر دو نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند رونمایی کرده و اسامی آن‌ها را با طرفداران و مشترکان این سرویس به اشتراک گذاشت.

2 عدد از عناوین ذکر شده در پایین که قرار است تا در تاریخ 16ام ماه جولای 2020 (مصادف با 26 تیر 1399) به نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند پیش از پایان امروز بر روی سرویس Xbox Game Pass مربوط به کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC در دسترس مشترکان این سرویس قرار خواهند گرفت و قابل بازی خواهند شد و 2 عدد از آنها نیز درست یک هفته بعد یعنی در تاریخ 23 جولای 2020 (مصادف با 2 مرداد 1399) بر روی سرویس Xbox Game Pass مربوط به نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC در دسترس قرار خواهند گرفت و قابل بازی خواهند شد. از آنجایی که Xbox یک سرویس Xbox Game Pass اختصاصاََ برای پلتفرم PC نیز دارد برخی از عناوین زیر به سرویس Xbox Game Pass پلتفرم PC تعلق دارند؛ لازم به ذکر است که یکی از عنوان نام بُرده شده در پایین که قرار بود تا در ابتدا و اوایل ماه جولای به نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شود در حال حاضر بر روی سرویس Xbox Game Pass مربوط به پلتفرم PC در دسترس قرار گرفته و قابل بازی می‌باشد.

لیست عناوین جدیدی که قرار است تا از اواسط الی انتهای ماه جولای به نسخه‌ی کنسول Xbox One و به نسخه‌ی PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند به شرح زیر است:

– Forager (این عنوان در تاریخ 16 جولای 2020 که مصادف است با 26 تیر ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود)

– Mount & Blade: Warband (این عنوان در تاریخ 16 جولای 2020 که مصادف است با 26 تیر ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One قابل بازی خواهد بود)

– Carrion (این عنوان در تاریخ 23 جولای 2020 که مصادف است با 2 مرداد ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود)

– Golf With Your Friends (این عنوان در تاریخ 23 جولای 2020 که مصادف است با 2 مرداد ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود)

Grounded (این عنوان در تاریخ 28 جولای 2020 که مصادف است با 7 مرداد ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود) [نکته‌ی قابل توجه: این بازی تحت پوشش برنامه‌ی Xbox Game Preview بوده و همچنان در حال طی کردن روند و پروسه‌ی ساخت‌اش می‌باشد]

Nowhere Prophet (این عنوان در تاریخ 30 جولای 2020 که مصادف است با 9 مرداد ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود)

The Touryst (این عنوان در تاریخ 30 جولای 2020 که مصادف است با 9 مرداد ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود)

Yakuza Kiwami 2 (این عنوان در تاریخ 30 جولای 2020 که مصادف است با 9 مرداد ماهِ سال 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و و از این تاریخ به بعد برای مشترکان سرویس Xbox Game Pass بر روی کنسول Xbox One و پلتفرم PC قابل بازی خواهد بود)