Menu

Monolith Soft از دلایل ساخت افزونه‌ی داستانی Xenoblade Chronicles: Definitive Edition می‌گوید

برخلاف بسیاری از بازی‌های دیگر Xenoblade Chronicles: Definitive Edition تنها به اضافه کردن چند مورد جزئی و اعمال تغییراتی اندک بسنده نکرده و افزونه‌ای داستانی برای بازی اصلی درنظر گرفته که پس از پایان اصلی در جریان است و هم طرفداران قدیمی و هم کسانی که تازه در پی تجربه‌ی Xenoblade هستند را راضی خواهد ساخت.

به گزارش پردیس‌گیم، در مصاحبه‌ی اخیر Famitsu با سازنده و یکی از رئیسان Monolith Soft، یعنی Tetsuva Takahashi از او درمورد افزونه‌ی داستانی بازی و دلیل آن پرسیده شد که وی چنین جواب داد:

"در وهلهه‌ی اول به این دلیل بود که برای Melia ناراحت بودیم… وقتی این حرف را می‌زنم جدی هستم و شاید نیمی از احساساتم شوخی باشند. دلیل دوم این بود که در افزونه‌ی داستانی اطلاعاتی وجود داشتند که به آینده‌ی Xenoblade مرتبط می‌شدند. پس در کل می‌توان گفت دو و نیم دلیل برای چنین کاری وجود داشتند. آخرین دلیل هم این است که مناطقی در نقشه‌ی بازی بودند که هیچ استفاده‌ای از آنان نشده بود، همانند Bioni's shoulder که در افزونه توانستیم از آن‌ها بهره ببریم."

تاکاهاشی همچنین افزود که کارگردانی کات‌ سبن‌های این افزونه پس از به توافق رسیده نویسندگان، توسط Mamoru Ohta کارگردانی شده‌اند. داستان مراحل مربوط به Nopon Rangerها نیز توسط Masahiro Iwamoto رهبری و کار شده‌اند.