Menu

تماشا کنید: نخستین نگاه به تمدن کلمبیای بزرگ در Civilization VI به رهبری Simón Bolívar

به گزارش پردیس‌گیم، چند روز پیش بود که تمدن مایا به رهبری Lady Six Sky برای بازی Civilization VI معرفی شد. این بسته‌های گسترش دهنده شامل هشت تمدن جدید، نه رهبر جدید، شش حالت جدیدِ بازی و چندین مورد دیگر می‌شوند که در طول سال به ترتیب معرفی و منتشر خواهند شد. حال اطلاعات جدیدی درمورد رهبر آزادی خواه کلمبایای بزرگ، سیمون بولیوار منتشر شده که به شرح زیر می‌باشد:

سیمون بولیوار به زیرکی تمام نیروهای خود را جمع آوری می‌کند و چهه در هنگام دفاع و چه در هنگام حمله، باید مراقب ارتش قدرتمند او بود. با ژنرال‌های هوشمندی که در میان سپاهیان او گرد آمده‌اند، ارتش وی تقریبا غیرقابل توقف می‌شود.

نیروهای کلمبیایی در حرکتِ واحدهای نظامی بسیار قدرتمند هستند و می‌توانند در مقایسه با دیگر تمدن‌ةا، مسافت بیشتری را طی کنند، و این مورد تنها به سرزمین خودی محدود نمی‌شود و در خاک کشورهای غریبه نیز می‌توانند چنین کاری را انجام دهند.

Field promotions فرصتِ حرکت کردن را به اتمام نمی‌رساند و نیروهای کلمبیایی می‌توانند حتی بعد از این کار نیز به حرکت بپردازند.

در هر دوره(Era) جدید، ژنرال‌های جدیدی به ارتش بولیوار اضافه می‌شوند که باعث اففزایش قدرت و حرکت آنان می‌شود.

نیروهای The Llaneros به عنوان نیروهای پشتیبانی بسیار مناسب هستند و درکنار ژنرال‌ها می‌توانند بهترین واکنش را داشته باشند.

The Hacienda در ساخت و ساز و همچنین فراهم کردن خوراکی و تغذیه بسیار خوب هستند و می‌توانند به ادامه‌ی جنگ کمک کنند.

Simón Bolívar بهترین رهبری است که می‌تواند کلمبیای بزرگ را به سمت پیروزی‌ای مقتدرانه پیش برد. شما می‌توانید تریلر معرفی این شخصیت که در تاریخ 21 می به بازی اضافه می‌شود را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

دانلود با کیفیت SD-دانلود با کیفیت HD

تماشا در حالت تمام صفحه