Menu

آرنولد شوارتزنگر در قالب یک DLC به Predator: Hunting Grounds ملحق می‌شود

به گزارش پردیس‌گیم، بازیکنان می‌توانند از تاریخ 26 می مصادف با 6 خردادماه به بعد با خرید یک DLC در قالب شخصیت داچ (Dutch) که یکی از اعضای جدید گروه آتش است به تجربه‌ی بازی بپردازند. این دی ال سی باعث می‌شود که برخی نوارهای ضبط شده توسط آرنولد شوارتزنگر که از زمان ساخت فیلم اصلی توسط John McTiernan باقی مانده‌اند به روشن شدن برخی موارد مبهم در بازی کمک کنند.

Jared Gerritzen، یکی از مدیران IllFonic که داستانِ جدید داچ را نیز نوشته است درمورد این دی ال سی چنین می‌گوید:

"فرض اولیه بر این است که داچ پس از اتفاقات فیلمِ نخست در سال 1987 این نوارها را ضبط کرده است. نوارهای مذکور همانند صندوقچه‌ای هستند که داچ به ساخت و محافظت از آنان مشغول بوده است تا در صورت کشته شدن یا اسارت، باقی افراد زنده مانده بتوانند به اطلاعات مهم و ضروری دسترسی داشته باشند."

شما می‌توانید نقد و بررسی Predator: Hunting Grounds را در پردیس‌گیم مطالعه کنید.