Menu

Sony شبکه PSN را در چین از دسترس خارج کرد

به گزارشِ پردیس گیم اخیرا شرکت سونی اعلام کرده است که دسترسی به شبکه PSN در کشور چین به علت به روزرسانی امنیتی محدود شده است. ولی شایعاتی در فضای مجازی به راه افتاده که شاید این رفتار شرکت سونی به عنوان یکی از پرچمداران شناختن کشور ژاپن در دنیا نیز بخشی از آغاز رفتار تحریمی کشورها علیه چین به علت شیوع ویروس کرونا باشد. این در حالی است که سرویس‌های Xbox بدون هیچ مشکلی در حال کارکردن بوده و سرویس PSN تنها در کشور چین از دسترس خارج شده است.

البته احتمال اینکه این رفتار تحریم گونه صرفا یک شایعه باشد بسیار زیاد است و مشکل سیستمی به احتمال زیاد باعث این عدم دسترسی شده است ولی با توجه به اینکه دولت ژاپن قبل از آمریکا اعلام کرد به شرکت‌هایش برای خروج از چین کمک مالی شایان توجهی می‌کند و این دو کشور در نزاعی پنهان باهم به سر می‌برند ذهن‌ها را به اینکه شاید اهداف دیگری پشت این اقدام Sony باشد نیز معطوف کرده است. شایان ذکر است هر دو کمپانی Sony و Microsoft از میزان فروش خود در کشور پر جمعیت چین راضی نیستند و بیشتر بازار فروش صنعت بازی در این کشور محدود به PC و بازی‌های موبایل است.