Menu

EA نسخه‌ی بهبود یافته‌ی برخی از عناوینِ خود را برای کنسول‌های نسل بعد نیز منتشر می‌کند + اطلاعاتی جدید در رابطه با کنسولِ PS5

به گزارشِ پردیس گیم به نقل از Wccftech ساعاتی پیش شرکتِ EA از عرضه‌ی نسخه‌ی بهبود یافته‌ی برخی از عناوینِ خود به طورِ رایگان را برای کنسول‌های نسل بعد یعنی کنسولِ PlayStation 5 و کنسولِ Xbox Series X خبر داد و همچنین شرکتِ EA سهواََ اطلاعاتی جدیدی را در رابطه با کنسولِ PlayStation 5 نیز به اشتراک گذاشت.

ما پیش از این میدانستیم که بازیکنان میتوانند تا بر روی کنسولِ Xbox Series X به واسطه‌ی قابلیتِ تحویلِ هوشمند (Smart Delivery) تمامیِ عناوینِ فرست پارتی (اصطلاحِ انگلیسی: First Party) و برخی از عناوینِ ترد پارتی (اصطلاحِ انگلیسی: Third Party) نظیرِ عنوانِ Cyberpunk 2077 استودیوی CD Projekt Red و یا عنوانِ Assassin’s Creed Valhalla استودیوی Ubisoft را بدونِ پرداختِ هیچ گونه هزینه‌ی اضافه‌ای نسخه‌ی کنسول‌های نسل بعدیِ آن عنوان را به طورِ رایگان دریافت کنند. (کاربران میتوانند برای دریافتِ اطلاعاتِ بیشتر در رابطه با قابلیتِ تحویلِ هوشمند یا همان Smart Delivery به قسمتِ اول و قسمتِ دومِ مقاله‌ی "بررسی تمامی اطلاعات منتشر شده از کنسول XBOX SERIES X" مراجعه کنند)

شرکتِ EA قرار است تا نسخه‌ی بهبود یافته‌ی برخی از عناوینِ خود به طورِ رایگان را برای کنسول‌های نسل بعد نیز منتشر کند؛ نکته‌ی جالبِ ماجرا اینجاست که شرکتِ EA تنها به یک کنسول (کنسولِ Xbox Series X) اشاره نکرده و جمع بسته است که اساساََ تایید می‌کند که کنسولِ PlayStation 5 شرکتِ Sony نیز همانندِ کنسولِ Xbox Series X شرکتِ Microsoft به کاربران اجازه خواهد داد تا نسخه‌ی بهبود یافته‌ی مربوط به کنسولِ PlayStation 5 برخی از عناوینِ فرست پارتی (اصطلاحِ انگلیسی: First Party) و برخی از عناوینِ ترد پارتی (اصطلاحِ انگلیسی: Third Party) مربوط به کنسولِ PlayStation 4 را به طورِ رایگان دریافت کنند.

آقای بلیک جورگِنسِن (Blake Jorgensen) از شرکتِ EA در این رابطه گفت:

"این نکته را بدانید که بازی‌هایی که ما امسال برای نسلِ فعلیِ کنسول‌ها منتشر می‌کنیم همچنین میتوان آنها را همراه با یک بروزرسانیِ بهبود دهنده‌ی رایگان بر روی کنسول‌های نسلِ بعد نیز بازی کرد."

شرکتِ Microsoft رسماََ از این قابلیت (قابلیتِ تحویلِ هوشمند یا همان Smart Delivery) رونمایی کرده است اما شرکتِ Sony همچنان اسمی از این قابلیت برای کنسولِ PlayStation 5 نبرده است.