Menu

بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG منتشر شد: بازگشتِ Vikendi! + تصویر

"ترجمه شده از وبسایتِ رسمیِ عنوانِ PUBG توسطِ محمد جواد منجزی"

به تازگی لیستِ حاویِ جزئیاتِ کاملِ تمامیِ تغییراتِ اعمال شده در درونِ بروزرسانیِ 7.1 عنوان PUBG منتشر شده است و ما قصد داریم تا در این مقاله نگاهی به تمامیِ این تغییرات داشته باشیم، با پردیس گیم همراه باشید.

نکته: این مقاله بر مبنای جزئیاتِ بروزرسانیِ نسخه‌های کنسولیِ عنوانِ PUBG نوشته شده است اما علامت * در انتهای برخی موارد به معنای مشترک بودن آن بخش یا مورد بین بروزرسانی نسخه کنسولی و بروزرسانی نسخه PC می‌باشد.

– نقشه‌ی Vikendi بازگشته است!*

بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG منتشر شد: بازگشتِ Vikendi!

"بهتر از هر زمانِ دیگری همراه با بروزرسانیِ مکان‌ها، اضافه شدنِ قطارها و تغییراتی جزئی در درونِ فصلِ نقشه"

– قطارها به نقشه‌ی Vikendi اضافه شده‌اند که میتوان آنها را در حالِ حرکت یا در کنارِ ریلِ قطارها مشاهده کرد.

. یک خطِ قطارِ بزرگ در درونِ نقشه‌ی Vikendi وجود دارد که از سر تا سرِ نقشه میگذرد و به 6 بخشِ در درونِ نقشه نیز راه دارد.

. قطارها موقتاََ در ایستگاه‌های قطارِ موجود در سر تا سرِ نقشه متوقف خواهند شد.

– یک محوطه‌ی کانتینر (Cargo Depot) به نقشه‌ی Vikendi اضافه شده است.

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی اصلی بر روی آن کلیک کنید)

بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG منتشر شد: بازگشتِ Vikendi!

– میزانِ پوششِ برف در درونِ نقشه‌ی Vikendi کاهش پیدا کرده است.

. میزانِ پوششِ برف در درونِ نقشه‌ی Vikendi بیشتر در قسمتِ جنوبیِ نقشه کاهش پیدا کرده است.

– ماشینِ برف روب و موتور سیکلتِ برف روب از درونِ نقشه‌ی Vikendi حذف شدند.

. از این پس به جای ماشینِ برف روب و موتور سیکلتِ برف روب در درونِ نقشه‌ی Vikendi موتور سیکلت و موتور سیکلتِ دارای صندلیِ بقل قرار خواهد گرفت.

– پارکِ داینو (Dino Park) با محلی بزرگتر و تماشایی‌تر با نامِ داینو لَند (Dino Land) جایگزین شده است. (موقعیتِ این محل همان جای سابق است)

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی اصلی بر روی آن کلیک کنید)

بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG منتشر شد: بازگشتِ Vikendi!

– منطقه‌ی اَبی (Abbey) به کوهستانِ کریزنآیک (Mount Kreznik) منتقل شده است.

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی اصلی بر روی آن کلیک کنید)

بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG منتشر شد: بازگشتِ Vikendi!

– منطقه‌ی ولناو (Volnova) اکنون محل‌های بیشتری برای پناه گرفتن دارد.

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی اصلی بر روی آن کلیک کنید)

بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG منتشر شد: بازگشتِ Vikendi!

– منطقه‌های تووِآر (Tovar) و مووآترآ (Movatra) از درونِ نقشه‌ی Vikendi حذف شدند.

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی اصلی بر روی آن کلیک کنید)

بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG منتشر شد: بازگشتِ Vikendi!

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی اصلی بر روی آن کلیک کنید)

بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG منتشر شد: بازگشتِ Vikendi!

– شرایطِ جَویِ نقشه‌ی Vikendi از این به بعد در دو حالتِ صاف و یا برفی خواهد بود.

. حالتِ مهتابیِ نقشه‌ی Vikendi (با نامِ Moon Light) تا اطلاعِ ثانوی از بازی حذف شده است اما پس از اعمالِ برخی بهبودهای بصری در آینده به بازی باز خواهد گشت.

– به طورِ کلی بهینه سازی‌هایی بر روی نقشه‌ی Vikendi اعمال شده است.

– شما قادر خواهید بود تا نسخه‌ی بروزرسانی شده‌ی نقشه‌ی Vikendi را در کاستوم مَچ (Custom Match) بازی کنید.

– مَچ مِکینگ (Match Making) _ انتخابِ نقشه

نقشه‌ی Vikendi به عنوانِ گزینه‌ی نقشه‌ی ویژه (Featured Map) قابلِ انتخاب خواهد بود و بقیه‌ی نقشه‌ها جداگانه در بخشِ نقشه‌های احتمالی (Random Map) قرار خواهند گرفت؛ ما انتظار داریم تا نقشه‌ی Vikendi به مدتِ 1 الی 2 هفته به عنوانِ گزینه‌ی نقشه‌ی ویژه قابلِ انتخاب باشد اما ما مرتباََ میزان مدت زمانِ انتظارِ نقشه‌های احتمالی برای پیدا کردنِ مَچ را زیرِ نظر خواهیم داشت و ممکن است تا اگر مدت زمانِ پیدا کردنِ مَچ برای بخشِ نقشه‌های احتمالی برای دیگر بازیکنان آزار دهنده شود زودتر از موعد سیستمِ مَچ مِیکینگِ بازی را به حالتِ احتمالیِ کامل باز گردانیم. (لازم به ذکر است که ابتدا قرار بود تا در بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG سیستمِ مَچ مِیکینگِ نسخه‌های کنسولیِ این بازی همانندِ نسخه‌ی PC در برخی ریجن‌ها کاملا اختیاری شود و بازیکنان بتوانند در هر نقشه‌ای که دوست دارند به بازی بپردازند اما بعد از چند روز نظرِ تیمِ توسعه دهنده تغییر کرد…)

– فصلِ جدید: جبهه‌ی سرد (Cold Front)*

بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG منتشر شد: بازگشتِ Vikendi!

با بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG فصل جدیدی آغاز خواهد شد که این فصل جبهه‌ی سرد (Cold Front) نام دارد؛ در این فصل همانند فصل‌های پیش چالش‌ها، مراحل، آیتم‌ها و اسکین‌های جدیدی به بازی اضافه خواهد شد که بازیکنان در صورتِ تمایل میتوانند نسبت به دریافتِ آنها تلاش کنند؛ برخی از این چالش‌ها و مراحل نیازمند به همکاری‌ای گروهی هستند که در این نوع چالش‌ها تمامیِ بازیکنانِ عنوانِ PUBG باید از ابتدا تا انتهای فصل به پیدا کردن و جمع آوریِ یک سری جعبه بپردازند تا با جمع شدن و پیدا شدنِ تعدادِ زیادی از این جعبه‌ها تمامیِ بازیکنان پاداش‌هایی ارزشمند دریافت کنند، این دسته از چالش‌ها ماموریت‌های اجتماعی (Community Missions) نام دارند که در پایین بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

– ماموریت‌های اجتماعی (Community Missions)

. تمامیِ بازیکنان میتوانند سهمِ خود را در یافتنِ این جعبه‌ها برای دریافتِ پاداش‌هایی مانندِ اسکینِ سلاح و یا آیتم‌هایی نظیرِ ماسک، کلاه، کت، شلوار، کفش و غیره ادا کنند.

. در ماموریت‌های اجتماعیِ این فصل (فصلِ 7) 4 پاداش قرار دارد که بازیکنان میتوانند با پیدا کردنِ جعبه‌ها آنها را باز کنند.

. شما میتوانید جعبه‌های مذکور را در درونِ مَچ‌های عمومی (Public Matches یا همان مَچ‌های معمولی) پیدا کنید.

– ماموریت‌های فصل (Season Missions)

. هر بخشِ ماموریت‌های فصل در 3 مرحله و به صورتِ ماهانه در ماه‌های آپریل (اردیبهشت)، مِی (اردیبهشت – خرداد) و ژوئن (خرداد – تیر) باز خواهند شد و بازیکنان میتوانند نسبت به دریافتِ آنها اقدام کنند.

– ماموریت‌های تصاعدی (Progression Missions)

. بازیکنان میتوانند با تکمیل کردنِ ماموریت‌های تصاعدی میزانِ زیادی XP به دست بیاورند.

. بخشِ 1 و بخشِ 2 ماموریت‌های تصاعدی برای تمامیِ بازیکنان باز خواهد بود و شاملِ 8 عدد ماموریت و چالش در هر بخش می‌شود.

. از بخشِ 3 به بعدِ ماموریت‌های تصاعدی تنها در اختیارِ بازیکنانی که بتل پسِ (Battle Pass: معادلِ همان سیزن پسِ بازی‌های چند نفره و آنلاینی که هر فصل آیتم‌های جدیدی را به بازی اضافه می‌کنند) فصلِ 7 را خریداری کرده باشند خواهد بود و هر کدام از این بخش‌ها شاملِ 10 عدد ماموریت و چالش در هر بخش می‌شود.

– ماموریت‌های چالشی (Challenge Missions)

. ماموریت‌های چالشی ماموریت‌ها و چالش‌هایی با تِمِ بقا خواهند بود.

. میزان ماموریت‌های قسمتِ ماموریت‌های چالشی در مجموع 16 عدد خواهد بود که با هر بار تکمیل کردنِ 4 عدد از آنها بازی به شما پاداشی از بینِ اسکین (پوسته‌ی) کوله پُشتی و یا آیتمِ کمربند خواهد داد.

– رویداد: واردِ بازی شوید، جایزه بگیرید!

در راستای جشن گرفتنِ آغازِ فصلِ 7 عنوانِ PUBG ما برای شما یک رویدادِ واردِ بازی شوید و جایزه بگیریدِ مخصوص تدارک دیده‌ایم تا به بازیکنانمان پاداش دهیم! تنها کاری که لازم است تا شما انجام دهید این است که در بازه‌ی زمانیِ بر پا بودنِ این رویدادها واردِ بازی شوید تا به صورتِ خودکار جایزه‌ی خود را دریافت کنید!

ساعتِ واقعه‌ها (که به مدتِ یک هفته در جریان است) و همچنین پاداش هر کدامِ آنها به شرحِ زیر است:

از ساعتِ 00:00 روزِ 1 مِی (12 اردیبشهتِ 1399 ساعتِ 11:30 صبح) تا ساعتِ 23:59 روزِ 6 مِی (17 – 18 اردیبشهتِ 1399 ساعتِ 11:29 صبح)

. جمعه 1 مِی (12 – 13 اردیبشهتِ 1399) از ساعتِ 00:00 تا ساعتِ 23:59 (از ساعتِ 11:30 صبح تا ساعتِ 11:29 صبح روزِ بعد) پاداش: 1 عدد Venetian Crate (جعبه‌ی حاویِ آیتم)

. شنبه 2 مِی (13 – 14 اردیبشهتِ 1399) از ساعتِ 00:00 تا ساعتِ 23:59 (از ساعتِ 11:30 صبح تا ساعتِ 11:29 صبح روزِ بعد) پاداش: G Coin به میزانِ 100 عدد (G Coin: واحد پولیِ درونِ بازی که تنها با پرداختِ پولِ واقعی قابلِ دستیابی است)

. یکشنبه 3 مِی (14 – 15 اردیبشهتِ 1399) از ساعتِ 00:00 تا ساعتِ 23:59 (از ساعتِ 11:30 صبح تا ساعتِ 11:29 صبح روزِ بعد) 1 عدد RAIDER Crate (جعبه‌ی حاویِ آیتم)

. دوشنبه 4 مِی (15 – 16 اردیبشهتِ 1399) از ساعتِ 00:00 تا ساعتِ 23:59 (از ساعتِ 11:30 صبح تا ساعتِ 11:29 صبح روزِ بعد) پاداش: G Coin به میزانِ 100 عدد (G Coin: واحد پولیِ درونِ بازی که تنها با پرداختِ پولِ واقعی قابلِ دستیابی است)

. سه شنبه 5 مِی (16 – 17 اردیبشهتِ 1399) از ساعتِ 00:00 تا ساعتِ 23:59 (از ساعتِ 11:30 صبح تا ساعتِ 11:29 صبح روزِ بعد) پاداش: 1 عدد Venetian Crate (جعبه‌ی حاویِ آیتم)

. چهارشنبه 6 مِی (17 – 18 اردیبشهتِ 1399) از ساعتِ 00:00 تا ساعتِ 23:59 (از ساعتِ 11:30 صبح تا ساعتِ 11:29 صبح روزِ بعد) پاداش: G Coin به میزانِ 100 عدد (G Coin: واحد پولیِ درونِ بازی که تنها با پرداختِ پولِ واقعی قابلِ دستیابی است)

– سیستمِ عنوانِ بقا (Survival Title System) (نمایش دهنده‌ی سطحِ بازیکنان)*

سیستمِ عنوانِ بقا (Survival Title System) شاملِ تغییراتی شده است:

. بخش‌های نمای کُلی (Over View) و جدول نفراتِ برتر (Leader Board) از قسمتِ فصل (Season) در درونِ منو (Menu) حذف شده‌اند.

. در بروزرسانی‌های آینده یک جدول نفراتِ برترِ (Leader Board) جدید به بازی اضافه خواهد شد.

– سلاحِ جدید: Mosin Nagant*

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی اصلی بر روی آن کلیک کنید)

بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG منتشر شد: بازگشتِ Vikendi!

ما میدانیم که انتخاب کردنِ یک سلاح برای شما (بازیکنانِ عنوانِ PUBG) مسئله‌ی مهمی است اما مشکلِ اصلی اینجا است که در نهایت انتخاب‌های بیش از حد زیادی جلوی پای شما قرار می‌گیرند؛ ما دوست داریم تا به اضافه کردنِ سلاح‌های جدید به عنوانِ PUBG ادامه دهیم اما در نهایت این اتفاق به نقطه‌ای خواهد رسید که انتخاب کردنِ دقیقاََ همان سلاحی که شما به دنبالش هستید باعث اذیت شدنِ شما می‌شود و همچنین در نهایت و با هر چه طولانی‌تر شدنِ لیستِ سلاح‌های عنوانِ PUBG روندِ رسیدگی و بالانس کردنِ آنها کاری سخت و مشکل برای ما نیز خواهد شد، در نهایت به این خاطر ما تصمیم گرفتیم تا ایده‌ی سلاح با مشخصاتِ یکسان (به معنای متفاوت بودنِ 2 سلاح با یک دیگر از نظرِ ظاهر اما در عمل و از نظر مشخصات یکی بودن) را در درونِ عنوانِ PUBG امتحان کنیم و به همین علت سلاحِ Mosin Nagant عملا همان سلاحِ Kar98k است. مشخصات، تجهیزاتی که بر روی سلاح قرار میگیرند (اصطلاحِ انگلیسی: Attachments)، مهمات و غیره تماماََ از سلاحِ Kar98k کُپی شده است اما سلاحِ Mosin Nagant قرار است تا ظاهر و صدای مخصوص به خودش را به ارمغان بیاورد. سلاحِ تک تیر اندازِ Mosin Nagant به نقشه‌ی Vikendi و نقشه‌ی Erangel اضافه شده است.

– بالانسِ سلاحِ M249

میزان لگدِ سلاحِ M249 افزایش یافت:

– به تازگی سلاحِ M249 از سلاحِ درونِ محموله‌های هوایی خارج شده و به سلاحی رایج و قابلِ یافتن در درونِ نقشه‌های بازی (بر روی زمین) تبدیل شد است و حالا ما برای دستیابی به بالانسی شایسته‌تر برای سلاحِ M249 دست به تغییراتی در این سلاح زدیم.

. لگدِ سلاحِ M249 به میزانِ 50 درصد افزایش یافت.

– بهبودِ راهنمای کنترلر (Controller Guide Improvement)

صفحه‌ی راهنمای کنترلر بهبود پیدا کرده است:

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی اصلی بر روی آن کلیک کنید)

بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG منتشر شد: بازگشتِ Vikendi!

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی اصلی بر روی آن کلیک کنید)

بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG منتشر شد: بازگشتِ Vikendi!

– بات‌‌ها (Bots)

بات‌‌ها به بازی اضافه شدند:

ما میدانیم که بسیاری از بازیکنانِ عنوانِ PUBG از محیطِ سخت و غیرِ قابلِ بخششِ عنوانِ PUBG لذت می‌برند اما ما همچنین از این موضوع اطلاع داریم که بسیاری از بازیکنان نیز هستند که واردِ بازی می‌شوند و به لابی بازگردانده می‌شوند بدونِ آنکه موفق به وارد کردنِ حتی 1 درصد آسیب به دیگر بازیکنان شده باشند (اشاره به اختلافِ مهارتِ پیش آمده بین بازیکنانِ قدیمی و بازیکنانِ جدیدِ عنوانِ PUBG).

برای کمک به این دسته از بازیکنان به آشنایی با قبلیت‌ها و مکانیک‌های خاصِ عنوانِ PUBG ما بات‌‌ها را به بازی اضافه می‌کنیم.

میزان درصدِ بات‌‌های موجود در درونِ بازی هر چقدر که بازیکنان با عنوانِ PUBG بیشتر آشنا شوند کاهش خواهد یافت و به بازیکنانِ جدیدِ عنوانِ PUBG اجازه خواهد داد تا در کنارِ ارتقای مهارت‌های خود همچنان اجازه‌ی بازی کردن با بازیکنانِ قدیمیِ عنوانِ PUBG را داشته باشند.

ما همچنان در حال کار کردن بر روی بات‌ها هستیم و هر چه که به جلوتر برویم به بروزرسانی کردن و بالانس کردنِ آنها بر اساسِ نظراتی که شما به ما می‌دهید و همچنین آنالیزِ اطلاعاتِ بازی‌ها ادامه خواهیم داد تا از این موضوع اطمینانِ خاطر پیدا کنیم که بهترین تجربه‌ی ممکن را برای بازیکنانِ عنوانِ PUBG فراهم کرده به ارمغان میاوریم.

– میزان درصدِ بات‌‌های موجود در هر مَچ پویا (Dynamic) خواهد بود.

. میزان درصدِ بات‌‌های موجود در هر مَچ (Match) با توجه به مهارتِ بازیکن و سیستمِ مَچ مِکینگ (Match Making) در هر ریجن متفاوت خواهد بود.

– بات‌ها میتوانند به تمامیِ نوعِ مَچ‌ها بپیوندند (حالتِ تک نفره یا همان Solo، حالتِ دو نفره یا همان Duo و حالتِ 4 نفره یا همان Squad).

. بازیکنان با ربات‌ها در درونِ یک تیم قرار نخواهند گرفت (تمامیِ هم تیمی‌های شما همچنان بازیکنانِ واقعی خواهند بود).

– حرکاتِ بات‌ها محدود است.

. بات‌ها میتوانند راه بروند، بدوند، بشینند، بر روی زمین دراز بکشند، از روی اجسام بپرند، شنا کنند، چترِ نجاتِ خود را (در ابتدای مَچ) باز کنند و همچنین آیتم‌ها را از روی زمین بردارند (لوت کنند).

. خم شدن به چپ یا راست (در هنگامِ در دست داشتنِ سلاح)، پریدن، گرفتنِ لبه‌ی دیوار یا اجسام و استفاده از اجسامِ پَرت کردنی (نظیرِ انواعِ نارنجک‌ها) در آینده به بات‌ها اضافه خواهند شد.

– اچیومنت‌ها (Achievements)، تروفی‌ها (Trophies)، ماموریت‌ها (Missions) و بالا رفتنِ سطح در درونِ سیستم‌های مَستری (Mastery) همچنان از طریقِ بات‌ها قابلِ به دست آمدن هستند.

. حرکاتِ شما علیهِ بات‌ها همچنان در بخش‌های ماموریت‌ها، سیستمِ مَستریِ بقا (Survival Mastery)، سیستمِ مَستریِ سلاح‌ها (Weapon Mastery) و همچنین اچیومنت‌ها و تروفی‌های پلتفرمتان حساب خواهند شد.

– تماشا کردنِ بات‌ها (پس از مرگِ بازیکن به دستِ آنها) و مشاهده‌ی نحوه‌ی مرگ به دستِ آنها (Bots Death Cam)

. شما تنها زمانی میتوانید به تماشا کردنِ بات‌ها بپردازید که تمامیِ بازیکن‌ها کشته شده باشند.

. امکانِ مشاهده‌ی نحوه‌ی مرگ به دستِ بات‌ها در دسترس خواهد بود اما ممکن است تماشای آنها تا زمانی که ما نقشه‌هایمان برای بهبودِ بات‌ها را بر روی آنها اعمال کنیم کمی عجیب به نظر برسند.

– عملکرد و با ثبات کردنِ بازی (Performance & Stability)

– به میزانِ زیادی گیر کردن را در حین بازی کاهش دادیم؛ ما همچنان به بهینه سازیِ بازی تا جای ممکن ادامه خواهیم داد.

– میزانِ مصرفِ حافظه‌ی (Memory) بازی را کاهش دادیم.

– بهبودهای کُلی

– اکنون میتوان پیدا کردنِ مَچ (مَچ مِکینگ یا همان Match Making) در هنگامِ مشاهده‌ی دیگر قسمت‌های منوی بازی نیز لغو کرد (پیش از این تنها امکانِ لغو کردنِ پیدا کردنِ مَچ زمانی وجود داشت که بازیکن در درونِ لابی باشد و این امکان در زمانِ بودن در دیگر قسمت‌های منوی بازی وجود نداشت).*

. تغییراتی جزئی بر روی مکانِ قرار گیریِ دکمه‌ها (بر روی صفحه) و جلوه‌های بصری صورت گرفته است.*

. دکمه‌ی مربوط به لغو کردنِ پیدا کردنِ مَچ تغییر کرده است: از دکمه‌ی B در کنسولِ Xbox One و دکمه‌ی X در کنسولِ PlayStation 4 به دکمه‌ی X در کنسولِ Xbox One و دکمه‌ی مربع در کنسولِ PlayStation 4.

– نحوه‌ی نمایشِ جزئیاتِ اینترنتِ بازیکنان تغییر کرد تا بخشِ کمتری از صفحه را اشغال کند.*

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی اصلی بر روی آن کلیک کنید)

بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG منتشر شد: بازگشتِ Vikendi!

. آیکون‌های نمایش دهنده‌ی وضعیتِ اینترنتِ بازیکن حذف شدند.*

. نمایشِ جزئیاتِ اینترنتِ بازیکنان به طورِ پیش فرض برای همگان فعال است و بازیکنانی که تمایل به فعال بودنِ این بخش ندارند میتوانند با رفتن به قسمتِ تنظیمات (Settings)، بخشِ گیم پلی (Game Play) آن را غیرِ فعال کنند.*

– نتایجِ مَچ‌های تیم دِث مَچ (TEAM DEATHMATCH) اکنون بازیکنانی که به تازگی بازی را ترک کرده‌اند نیز شامل می‌شود.*

تغییراتِ دیگر:

– تغییراتِ جزئی در جلوه‌های بصریِ رابطِ کاربریِ پیدا کردنِ مَچ (مَچ مِکینگ یا همان Match Making) بخشِ آرکید (Arcade) و شبیه کردنِ هر چه بیشتر آن به رابطِ کاربریِ پیدا کردنِ مَچ‌های عمومی (مچ‌های معمولی).*

– جلوه‌های بصریِ رابطِ کاربریِ تیم دِث مَچ (TEAM DEATHMATCH) بهبود پیدا کرده است.*

. حذفِ سیستمِ نمایشِ امتیازاتِ عددی در راستای افزایشِ دقتِ بازیکنان در حینِ بازی.*

– سلاح‌های Panzerfaust و Mosin Nagant به بخشِ آموزشیِ بازی (Training Mode) اضافه شدند.*

– آیکونِ سلاحِ Tommy Gun در راستای نمایشِ بهترِ تغییراتی که اخیراََ بر روی این سلاح اعمال شد بروزرسانی شده است.*

– پوسته و آیتم‌ها (Skin & Items)

پوسته‌های جدیدی به بازی اضافه شدند:

– Labor Day*

– از تاریخِ 28 آپریل (مصادف با 9 اردیبهشتِ 1399) تا تاریخِ 26 مِی (مصادف با 6 خردادِ 1399) در دسترس است.

. سِتِ Labor Day Relaxation که شامل آیتم‌های رو به رو می‌شود: بالشتِ گردنِ Flying Neck و ماسکِ خوابِ Baby Bear

. بالشتِ گردنِ Flying Neck

. ماسکِ خوابِ Baby Bear

. ماسکِ خواب

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی اصلی بر روی آن کلیک کنید)

بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG منتشر شد: بازگشتِ Vikendi!

– Two Dino Land T Shirts*

– از تاریخِ 27 آپریل (مصادف با 8 اردیبهشتِ 1399) تا تاریخِ 27 جولای (مصادف با 6 مردادِ 1399) در دسترس است.

. Dino Land Alex Shirt

. Dino Land Benny Shirt

– (Track Suit (Yellow

– از تاریخِ 27 آپریل (مصادف با 8 اردیبهشتِ 1399) تا تاریخِ 9 مِی (مصادف با 20 اردیبهشتِ 1399) در دسترس است.

. (Track Suit Top (Yellow

. (Track Suit Pants (Yellow

– PUBG X Twitch Broadcaster Royale

– از تاریخِ 5 مِی (مصادف با 16 اردیبهشتِ 1399) تا تاریخِ تاریخِ 26 مِی (مصادف با 6 خردادِ 1399) در دسترس است.

. Danucd's Gloves

. Danucd's Hoodie

. ReleeN's SLR

– محتواهای قابلِ خرید

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی اصلی بر روی آن کلیک کنید)

بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG منتشر شد: بازگشتِ Vikendi!

(PUBG – Cold Front Pack (14.99$

– از تاریخِ 28 آپریل (مصادف با 9 اردیبهشتِ 1399) تا تاریخِ 21 جولای (مصادف با 31 jdv 1399) در دسترس است.

محتویاتِ درونِ این بسته:

– Survivor Pass: Cold Front (بتل پَسِ این فصل)

– A 5 Levels coupon (به وسیله‌ی این کوپن شما 5 لول بالا خواهید رفت)

– کلاهِ Dino Land

– پیشبندِ Dino Land (سبز)

– دامن همراه با شلوار (مشکی)

– چکمه‌های Crimson Fade

(برای مشاهده‌ی تصویر در اندازه‌ی اصلی بر روی آن کلیک کنید)

بروزرسانیِ 7.1 عنوانِ PUBG منتشر شد: بازگشتِ Vikendi!

(PUBG – Supply Pack: Season 7 (9.99$

– از تاریخِ 28 آپریل (مصادف با 9 اردیبهشتِ 1399) تا تاریخِ 28 جولای (مصادف با 7 مردادِ 1399) در دسترس است.

محتویاتِ درونِ این بسته:

– G Coin به میزانِ 1.600 عدد (G Coin: واحد پولیِ درونِ بازی که تنها با پرداختِ پولِ واقعی قابلِ دستیابی است)

– کلاهِ Sweet Statement

– پلوورِ Kaleidally Comfy

– شلوارِ Reindeer Games

– ایراداتِ رفع شده (Bug Fixes)

– گیم پلی (Game Play):

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا زمانی که در زاویه‌ی دوربینِ اولِ شخص در حالِ احیا کردنِ (Reviving) هم تیمی‌تان هستید زاویه‌ی دوربین به شکلی اشتباه و نادرست نمایش داده شود.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا زمانی که بازیکن در درونِ ماشین و بر روی صندلیِ شاگرد در زاویه‌ی دوربینِ اولِ شخص در حالِ استفاده از آیتم‌های سلامتی یا تقویت قدرت (Healing or Boosting Items) است نتواند به درستی اطرافِ خود را نگاه کند.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا زمانی که بازیکن بر روی زمین دراز می‌کشید و با سلاحِ خود محلی را هدف می‌گیرد میتوانست به زاویه‌های مختلفی بچرخد بدونِ آنکه قسمتِ پایینِ بدنِ کارکترِ بازیکن همراه با قسمتِ جلو بچرخد.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا بازیکن بتواند زمانی که بر روی صندلیِ عقبِ موتور سیکلت نشسته است از سلاح‌های دسته‌ی DMR، SR و یا AR استفاده کند.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا کارکترِ بازیکن زمانی که سوار بر موتور سیکلت است و یک فِنس را خراب میکند به سمتِ چپ خم شود.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا زمانی که بازیکن در درونِ یک موتور گلایدر (Motor Glider) نشسته است و با سلاحِ خود هدف گرفته است و در همین حین نسبت به تغییرِ خشابِ سلاحِ خود اقدام می‌کند دوربین از بازیکن جدا شود.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا زمانی که بازیکن در درونِ یک موتور گلایدر (Motor Glider) نشسته است و با سلاحِ خود هدف گرفته است دیدِ بازیکن توسطِ یک کوله پشتیِ (Back Pack) بزرگ مسدود شود.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا در موقعیت‌هایی خاص زمانی که بازیکن یک جسمِ پَرت کردنی (نظیرِ انواعِ نارنجک‌ها) را در دست میگیرد از دستش می‌افتد و در همان لحظه هم عمل کند آن هم بدونِ آنکه بازیکن از آن نارنجک استفاده کرده باشد.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا زمانی که بازیکن از سلاحِ مُنَوَر (Flare Gun) استفاده می‌کند و آن را شلیک می‌کند و سپس به آسمان نگاه کرده و سپس به سلاحِ خود نگاه می‌کند مُنَوَر در میانه‌ی آسمان معلق می‌ماند.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا زمانی که به یک مولوتوف (Molotov) در میانِ هوا شلیک می‌شد زبانه‌های آتشِ آن در زیرِ موقعیتی که مولوتوف در میانِ هوا به آن شلیک می‌شد عمل نمی‌کردند.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا زمانی که بازیکن در درونِ یک وسیله‌ی نقلیه است و یک جسمِ پَرت کردنی (نظیرِ انواعِ نارنجک‌ها) را در دست میگیرد و می‌خواهد نسبت به پرتاب کردنِ آن اقدام کند جهتِ خطِ پرت کردنِ آن جسمِ پَرت کردنی با سمتی که صورتِ کارکترِ بازیکن به آن سمت قرار دارد یکی نبود.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا زمانی که بازیکن در درونِ یک وسیله‌ی نقلیه بر روی صندلی شاگرد نشسته است و میخواهد یک سلاحِ سرد (Melee Weapon) را پرتاب کرده و آن را هدف می‌گیرد بدنِ کارکترِ بازیکن میپیچد.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا تصادفاََ پشتِ دوربینِ (Sight / Scope) قرار گرفته بر روی سلاحِ Tommy Gun به سلاحِ Skorpion شباهت داشته باشد.

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا زمانی که بازیکن اقدام به پریدن (Vaulting) از درونِ بخش‌های ساختمان یا گرفتنِ لبه‌های (Ledge Grab) ساختمان می‌کند در درونِ دیوار‌ها یا سقف گیر کند.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا زمانی که بازیکن به دلیلِ مجروح شدن بر روی زمین افتاده است (Knocked Down) سلاح‌ها در موقعیت‌های نادرستی نمایش داده شوند.

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا جلوه‌های بصریِ گِل و لای و همچنین آب به جلوه‌های بصریِ زمانی که بازیکن به وسیله‌ی یک سلاح به درونِ گِل و لای شلیک می‌کند شباهت داشته باشد.

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا زمانی که ورودیِ یک غار در درونِ نقشه‌ی Karakin باز شده است قابلِ دیدن باشد اما بازیکن نتواند به درونِ آن غار وارد شود.

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا در برخی موارد زمانی که کارکترِ بازیکن (در درونِ نقشه‌ی Vikendi) سوار بر قطار است بی دلیل آسیب دیده و از میزان جانِ آن کم شود.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا زمانی که کارکترِ بازیکن در درونِ هوا به کارکترِ یک بازیکنِ دیگر برخورد می‌کند آسیب دیده و از میزان جانِ آن کم شود.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا جلوه‌های بصریِ سازه‌های خراب شده نظیرِ دیوارها یا سقف‌ها در درونِ نقشه‌ی Karakin برای هر بازیکن جوری متفاوت نمایش داده شود.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا زمانی که بازیکن در درونِ منطقه‌ی Pecado در درونِ نقشه‌ی Miarmar اقدام به پریدن (Vaulting) از درونِ بخش‌های یک ساختمان می‌کند به طورِ کُلی سر از جایی دیگر در بیاورد. (بازیکن تلپورت شود)* (این باگ برای خودم اتفاق افتاده است)

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا گلوله‌ها از درونِ برخی دیوارهای مشخص در فاصله‌ی بسیار دور رد شوند.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا در حالتِ تیم دِث مَچ (TEAM DEATHMATCH) حالتِ شلیکِ گلوله‌ی سلاحِ بازیکن از حالتِ خودکار به حالتِ تک تیر پس از پرتاب کردنِ یک جسمِ پَرت کردنی (نظیرِ انواعِ نارنجک‌ها) تغییر کند.*

– رابطِ کاربری و تجربه‌ی کاربر (UI & UX):

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا بخشِ منوی فصل (Season Menu) در قسمتِ حرفه (Career) اطلاعاتِ فصل را نمایش ندهد.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا دوربین‌های Red Dot و Holo Sight سلاحِ Tommy Gun در بخشِ "سلاح‌هایی که قابلِ جای گذاری شدن بر روی آنها هستند" (اصطلاحِ انگلیسی: Attachable Weapons) ذکر نکنند.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا در زمانِ تعویضِ خشابِ یک سلاح در برخی موارد خشابِ خالی آن سلاح (پس از جای گذاریِ خشابِ جدید در درونِ هر سلاحی خشابِ قبلیِ آن که خالی است بر روی زمین می‌افتد) نیوفتد و بر روی زمین نمایش داده نشود (قابل دیدن نباشد).

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا پیغامِ "شما بِن (Ban) شده‌اید" پس از ورودِ بازیکن به درونِ لابی دیر نمایش داده میشود.

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا در زمانِ شلیک کردنِ سلاحِ مُنَوَر (Flare Gun) و فرستاده شدنِ محموله‌ی ویژه (و نه ماشینِ جنگی) رابطِ کاریِ سلاحِ مُنَوَر (که در گوشه و بالای نقشه قرار دارد) به رنگِ سبز (که نشان از فرستاده شدنِ کدام آیتم توسطِ سلاحِ مُنَوَر است) در نیاید.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا رابطِ کاریِ نمایش دادنِ دوست در درونِ لابیِ کاستوم مچ (Custom Match) درست عمل نکرده و نمایش داده نشود.

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا چندین نقطه‌ی علامت گذاری شده توسطِ یک بازیکن بر روی نقشه گذاشته شود بدونِ آنکه نقطه‌ی علامت گذاری شده‌ی قبلی‌ای که توسطِ همان بازیکن بر روی نقشه گذاشته است پاک شود.*

– سیستمِ مَستریِ سلاح‌ها (Weapon Mastery):*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا روندِ جزئیاتِ استفاده‌ی بازیکن (نظیرِ تعداد افرادی که توسطِ آن بازیکن با آن سلاح کشته شده‌اند و غیره…) از سلاحِ DBS ثبت نشود.

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا روندِ جزئیاتِ استفاده‌ی بازیکن (نظیرِ تعداد افرادی که توسطِ آن بازیکن با آن سلاح کشته شده‌اند و غیره…) از سلاحِ Win 94 در زیرِ سلاحِ DBS ثبت شود.

– صدا (Sound):

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا صدای پایِ بازیکن پس از خارج شدن از درونِ یک موتور گلایدر (Motor Glider) خاموش شود.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا صدای شلیکِ سلاحِ UMP 45 می‌شد از محدوده‌ای دورتر از آنچه که قرار بود شنیده شود شنیده می‌شد.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا صدای کمانه کردنِ گلوله‌ها پخش نشود.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا صدای شلیک کردن به یک سنگ با سلاحِ شات گان (Shot Gun) با صدای شلیک کردن به اجسامی با موادِ تشکیل دهنده‌ی واحد متفاوت باشد.

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا صدای برخورد و شکستنِ سنگ در درونِ نقشه‌ی Karakin پخش نمی‌شد.

– پوسته و آیتم (Skin & Item):

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا ژاکتِ Sunswiped Sports به دیگر آیتم‌ها گیر می‌کرد.*

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا پس از برداشتنِ سلاحِ AKMای که پوسته‌ی Tenebres Warpped بر روی آن اعمال شده بود توسطِ بازیکنی دیگر پس از اعمال شدنِ پوسته‌ی بازیکنِ جدید همچنان بخشی از پوسته‌ی Tenebres Warpped بر روی آن سلاحِ AKM باقی بماند.

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا نوشته‌ی PUBG بر روی سمتِ راستِ عینکِ Diva برعکس نمایش داده شود.

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا در زمانِ بودنِ ماسکِ گازِ Inquisitor بر روی صورتِ کارکترِ بازیکن ایراداتی را در جلوه‌هایی که به نمایش در می‌آمدند به وجود میاورد.

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا پوسته‌های سلاحِ Kar98k بر روی سلاحِ Mosin Nagant نمایش داده شوند.

– ماموریت‌های فصل (Survivor Pass Missions)

– رفعِ ایرادی که باعث می‌شد تا زمانی که یک چالش تکمیل می‌شد و بازیکن نسبت به دریافتِ پاداشِ آن چالش اقدام می‌کرد صفحه‌ی تاییدِ دریافت شدنِ پاداشِ چالش 2 بار نمایش داده می‌شد.

بروزرسانیِ 7.1 عنوان PUBG در تاریخِ 28 آپریل (مصادف با 9 اردیبهشتِ 1399) برای کنسول‌های PlayStation 4 و Xbox One و چند روز پیش از آن برای پلتفرمِ PC منتشر شد.