Menu

استودیوی سازنده‌ی عنوانِ Stronghold: Warlords از طرفداران برای صداپیشگی درخواستِ همکاری کرد

به گزارشِ پردیس گیم به نقل از ناشر، استودیوی Firefly سازنده‌ی عنوانِ Stronghold: Warlords از طرفداران و بازیکنانِ این بازی درخواستِ همکاری در بخشِ صدا گذاریِ بازی را کرد؛ از آنجایی که استودیوی Firefly قادر نیست تا با صدا پیشگان ارتباط بر قرار کرده و به ضبطِ صدای آنها به صورتِ حضوری اقدام کند اعضای استودیوی Firefly امیدوارند تا بازیکنان و طرفدارانشان داوطلبانه میکروفون را برداشته و به ضبطِ صدای خود بپردازند و امیدوار باشند تا صدای خود را (اگر قابلِ قبول باشد) در درونِ بازی بشنودند.

در گذشته نیز استودیوی Firefly از طرفداران و بازیکنانِ عنوانِ Stronghold: Warlords نسبت به طراحیِ سلاح‌ها، زره‌ها و حتی حیواناتِ درونِ بازی دعوت به همکاری کرده بوده است اما درخواستِ همکاری در بخشِ صدا گذاریِ بازی کاری جدید از سوی این توسعه دهنده است. شیوعِ جهانیِ ویروسِ کوویدِ 19 (COVID 19) تمامیِ توسعه دهندگان و بازیسازان، از استودیوهای کوچک تا استودیوهای برزگ را و هرکدام از آنها را به شکلی متفاوت تحتِ شعاعِ خود قرار داده است و باعث شده است تا هر کدام از آنها با نوعی خاص از چالش دست و پنجه نرم بکنند اما استودیوی Firefly امیدوار است تا در این شرایط و با دعوت کردنِ جامعه‌ی طرفداران و بازیکنانِ خود به آنها نزدیک‌تر شود.

آقای رابرت ایووییایِنو (ROBERT EUVINO)، آهنگساز و طراحِ صدای عنوانِ Stronghold: Warlords در شرایط اخیر شیوعِ جهانیِ ویروسِ کوویدِ 19 (COVID 19) و وضعیتِ عنوانِ Stronghold: Warlords گفت:

"زمان‌هایی اینگونه زمان‌های سختی هستند و مردم نگرانِ سلامتِ خود، عزیزانشان و همچنین وضعیتِ شغلی‌اشان هستند و این باعث شد تا من به فکر فرو بروم و به این نتیجه رسیدم که این میتواند موقعیتِ خوبی باشد تا با طرفدارانِ بازی‌مان کمی خوش بگذرانیم و آنها را واردِ شیوه و روشی بکنیم (اشاره به ضبطِ صدای طرفداران برای استفاده در بازی) که ما در حقیقت هرگز آن را امتحان نکرده بودیم."

طرفداران و بازیکنانِ عنوانِ Stronghold: Warlords که تمایل به کمک در اَمرِ صدا گذاریِ عنوانِ Stronghold: Warlords را دارند میتوانند با پیوستن به کانالِ Screams_Of_Stronghold# در سرورِ رسمیِ سری بازیِ Stronghold در شبکه‌ی Discord نسبت به ثبتِ نام در روندِ این پروسه اقدام کرده و همچنین نسبت به لوازماتِ موردِ نیاز برای انجامِ این امر اطلاعاتِ بیشتری به دست بیاوردند.

اگر صدای بازیکنان قابلِ قبول باشد و از آنها در درونِ بازی استفاده شود بازیکنان خواهند توانست تا در صدای مرگِ خود را زمانی که عنوانِ Stronghold: Warlords پیش از پایانِ امسال (سالِ 2020) بر روی فروشگاهِ Steam منتشر شود در درونِ این بازی بشنوند.