به گزارش پردیس گیم به نقل از Xbox Wire، ساعتی پیش لیست اسامیِ بازی‌های رایگانِ ماهِ مِیِ 2020 سرویسِ Xbox Live GOLD اعلام شد.

به رسم هر ماه این ماه نیز 4 بازی برای دو کنسولِ Xbox one و Xbox 360 رایگان خواهد شد که در بازه زمانی‌ای معین برای مشترکان سرویس Xbox Live GOLD و یا مشترکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate در دسترس خواهند بود. توجه داشته باشید که 2 بازی اول برای کنسولِ Xbox one و 2 بازی دوم برای کنسولِ Xbox 360 بوده که به وسیله قابلیت پشتیبانی از نسل قبل (Backward Compatibility) بر روی Xbox One نیز قابل دریافت بوده و قابل اجرا نیز خواهند بود.

اسامی بازی‌های رایگان ماه مِیِ 2020 سرویسِ Xbox Live GOLD به شرح زیر است:

– V Rally 4 (از تاریخ 1 مِی مصادف با 12 اردیبهشت تا تاریخ 31 مِی مصادف با 11 خرداد به طور رایگان در دسترس و قابل دریافت است)

– Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr (از تاریخ 16 مِی مصادف با 27 اردیبهشت تا تاریخ 15 ژوئن مصادف با 26 خرداد به طور رایگان در دسترس و قابل دریافت است)

– Sensible World of Soccer (از تاریخ 1 مِی مصادف با 12 اردیبهشت تا تاریخ 15 مِی مصادف با 26 اردیبهشت به طور رایگان در دسترس و قابل دریافت است)

– Overlord II (از تاریخ 16 مِی مصادف با 27 اردیبهشت تا تاریخ 31 مِی مصادف با 11 خرداد به طور رایگان در دسترس و قابل دریافت است)

توجه داشته باشید که پس از دریافت هر یک از این عناوین و اضافه شدنشان حساب شما هر زمان که دارای اشتراک سرویس Xbox Live GOLD و یا سرویس Xbox Game Pass Ultimate باشید قادر به انجام این عناوین خواهید بود.