Menu

بازی‌های رایگانِ ماه مِیِ سرویسِ Xbox Live GOLD معرفی شدند

به گزارش پردیس گیم به نقل از Xbox Wire، ساعتی پیش لیست اسامیِ بازی‌های رایگانِ ماهِ مِیِ 2020 سرویسِ Xbox Live GOLD اعلام شد.

به رسم هر ماه این ماه نیز 4 بازی برای دو کنسولِ Xbox one و Xbox 360 رایگان خواهد شد که در بازه زمانی‌ای معین برای مشترکان سرویس Xbox Live GOLD و یا مشترکان سرویس Xbox Game Pass Ultimate در دسترس خواهند بود. توجه داشته باشید که 2 بازی اول برای کنسولِ Xbox one و 2 بازی دوم برای کنسولِ Xbox 360 بوده که به وسیله قابلیت پشتیبانی از نسل قبل (Backward Compatibility) بر روی Xbox One نیز قابل دریافت بوده و قابل اجرا نیز خواهند بود.

اسامی بازی‌های رایگان ماه مِیِ 2020 سرویسِ Xbox Live GOLD به شرح زیر است:

– V Rally 4 (از تاریخ 1 مِی مصادف با 12 اردیبهشت تا تاریخ 31 مِی مصادف با 11 خرداد به طور رایگان در دسترس و قابل دریافت است)

– Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr (از تاریخ 16 مِی مصادف با 27 اردیبهشت تا تاریخ 15 ژوئن مصادف با 26 خرداد به طور رایگان در دسترس و قابل دریافت است)

– Sensible World of Soccer (از تاریخ 1 مِی مصادف با 12 اردیبهشت تا تاریخ 15 مِی مصادف با 26 اردیبهشت به طور رایگان در دسترس و قابل دریافت است)

– Overlord II (از تاریخ 16 مِی مصادف با 27 اردیبهشت تا تاریخ 31 مِی مصادف با 11 خرداد به طور رایگان در دسترس و قابل دریافت است)

توجه داشته باشید که پس از دریافت هر یک از این عناوین و اضافه شدنشان حساب شما هر زمان که دارای اشتراک سرویس Xbox Live GOLD و یا سرویس Xbox Game Pass Ultimate باشید قادر به انجام این عناوین خواهید بود.