Menu

توسعه دهنده‌ی عنوانِ Boundary در رابطه با کنسول‌های نسلِ بعد سخن گفت

به گزارش پردیس گیم به نقل از Wccftech به تازگی توسعه دهنده‌ی عنوانِ Boundary به صحبت در رابطه با مشخصاتِ کنسول‌های نسلِ بعد پرداخت و به برخی ویژگی‌های تاثیر گذارِ آنها اشاره کرد؛ آقای فرانک مینگبو لی (Frank Mingbo Li)، رییس و یکی از بنیان گذارانِ استودیوی سازنده‌ی عنوانِ Boundary یعنی استودیوی Surgical Scalpels و همچنین کارگردانِ فنیِ این عنوان به تاثیر گذارتر بودن و با اهمیت‌تر بودنِ افزایشِ چند برابریِ میزانِ پهنای باندِ حافظه‌ی (Memory Bandwidth) کنسول‌های نسلِ بعد نبست به کنسول‌های نسلِ قبل در مقابلِ اضافه شدنِ حافظه‌های SSD به کنسول‌های نسلِ بعد اشاره کرد و نظر خود را در این مورد به اشتراک گذاشت.

آقای فرانک مینگبو لی در رابطه با افزایشِ چند برابریِ میزانِ پهنای باندِ حافظه‌ی (Memory Bandwidth) کنسول‌های نسلِ بعد و همچنین اضافه شدنِ قابلیت‌های خوبی نظیرِ حافظه‌های SSD به کنسول‌های نسلِ بعد گفت:

"قدرتِ خامِ واحدِ پردازنده‌ی مرکزی (یا همان CPU)، میزانِ پهنای باندِ حافظه (Memory Bandwidth) و همچنین حافظه‌های SSD کنسول‌های نسلِ بعد، همه‌ی این‌ها در مقایسه با کنسول‌های نسلِ فعلی (نسل 8) به شدت تاثیر گذار هستند. بازی‌ها همیشه و همواره تشنه‌ی قدرتِ بیشتر برای به تصویر کشیدن و رِندِر کردنِ صحنه‌هایی با گرافیکی زیبا هستند. شخصاََ برای من، من دوست دارم تا میزان فیزیکِ بیشتری را در درونِ گیم پلیِ بازی‌های نسلِ بعد مشاهده کنم. واقعاََ سخت است که بخواهم یکی از بهترین بخش‌های قابلیت‌هایی که کنسول‌های نسلِ بعد ارائه می‌دهند را از بینِ میزانِ پهنای باندِ حافظه و حافظه‌های SSD بردارم (انتخاب کنم) اما اگر مجبور باشم که تنها یکی از آنها را به عنوانِ بهترین بخشِ قابلیت‌هایی که کنسول‌های نسلِ بعدی اضافه شده و آنها را ارائه می‌دهند انتخاب کنم فکر میکنم که قابلیتِ میزانِ پهنای باندِ حافظه کنسول‌های نسلِ بعد قابلیتِ انتخابیِ من باشد."

صرفاََ جهتِ آگاهی باید بگویم که میزانِ پهنای باندِ حافظه‌ی (Memory Bandwidth) کنسولِ PlayStation 5 با میزانِ 448 گیگابایت در ثانیه کمی بیشتر از 2 برابرِ میزانِ میزانِ پهنای باندِ حافظه‌ی کنسولِ PlayStation 4 Pro با میزانِ 217 و 6 دهمِ گیگابایت در ثانیه و 2 و نیم برابرِ میزانِ پهنای باندِ حافظه‌ی کنسولِ PlayStation 4 با میزانِ 176 گیگابایت در ثانیه می‌باشد؛ محاسبه‌ی میزانِ پهنای باندِ حافظه‌ی کنسولِ Xbox One به علتِ استفاده از ESRAM در این کنسول کمی سخت‌تر است، میزانِ پهنای باندِ حافظه‌ی کنسولِ Xbox One به طورِ معمولی و پایه 68 و 3 دهمِ گیگابایت در ثانیه است که در کنارِ آن ESRAM با میزانِ پهنای باندِ حافظه‌ای به میزانِ 204 گیگابایت در ثانیه قرار گرفته است اماََ کنسولِ Xbox One X بهبودِ عظیمی را ارائه کرد که میزانِ پهنای باندِ حافظه‌ی این کنسولِ را به 326 گیگابایت در ثانیه می‌رساند هر چند که کنسولِ Xbox Series X باری دیگر از یک میزانِ پهنای باندِ حافظه‌ی تقسیم بندی شده (جدا شده) استفاده می‌کند که شاملِ 10 گیگابایت رَم (RAM) با میزانِ پهنای باندِ حافظه‌ای 560 گیگابایت بر ثانیه‌ای و 6 گیگابایت رَم با میزانِ پهنای باندِ حافظه‌ی 336 گیگابایت بر ثانیه‌ای می‌شود که این نشان دهنده‌ی میزان پیشرفت و بهبودِ بسیار زیادِ هر 2ی کنسول‌های نسلِ بعد یعنی PlayStation 5 و Xbox Series X در بخشِ میزانِ پهنای باندِ حافظه‌ نسبت به کنسول‌های نسلِ قبلیِ خود یعنی Xbox One و PlayStation 4 می‌باشد.