Menu

عنوانِ Yakuza Kiwami هم اکنون بر روی سرویسِ Xbox Game Pass در دسترس قرار گرفته است

به گزارش پردیس گیم به نقل از DualShockers ساعاتی پیش رسماََ از سوی حسابِ سرویسِ Xbox Game Pass در شبکه‌ی اجتماعیِ توییتر اعلام شد که عنوانِ Yakuza Kiwami هم اکنون بر روی سرویسِ Xbox Game Pass در دسترس قرار گرفته است و دارندگانِ این سرویس میتوانند به تجربه‌ی این عنوانِ زیبا [که در واقع اولین نسخه از سری بازیِ Yakuza نیز می‌باشد که Remake شده است] بپردازند.

پس از عرضه و در دسترس قرار گرفتنِ عنوانِ Yakuza 0 [که در واقع به اتفاقاتِ قبل از خط داستانیِ عنوانِ Yakuza Kiwami می‌پردازد] در چند ماهِ پیش برای کاربرانِ Xbox One و مشترکانِ سرویسِ Xbox Game Pass اکنون با اضافه شدنِ عنوانِ Yakuza Kiwami بازیکنان میتوانند به تجربه و ادامهِ داستانِ زیبای سری بازیِ Yakuza بپردازند؛ طیِ چند ماهِ آینده نیز عنوانِ Yakuza Kiwami 2 بر روی سرویسِ Xbox Game Pass قرار خواهد گرفت که ادامه دهنده‌ی خط داستانیِ عنوانِ Yakuza Kiwami خواهد بود.

عنوانِ Yakuza Kiwami هم اکنون بر روی سرویسِ Xbox Game Pass در دسترس قرار گرفته است

مشترکانِ سرویسِ Xbox Game Pass اکنون میتوانند به تجربه‌ی عناوینِ Yakuza 0 و Yakuza Kiwami از سریِ محبوبِ Yakuza پرداخته و همچنین کسانی که در حالِ حاضر دارای اشتراکِ سرویسِ Xbox Game Pass نیستند یا تمایل به خریدنِ هر یک از این دو عنوان از سریِ Yakuza دارند میتوانند هر کدام از آنها را تنها با قیمتِ 20 دلار خریداری کنند. (مشترکانِ سرویسِ Xbox Game Pass برای خریدِ عناوینِ درونِ سرویس مشمولِ تخفیف خواهند شد)

عنوانِ Yakuza Kiwami نسخه‌ی Remake شده‌ای از اولین نسخه‌ی سری بازیِ Yakuza است که در سالِ 2005 عرضه شد، نسخه‌ی Remake شده‌ی اولین نسخه‌ی سری بازیِ Yakuza با نامِ Yakuza Kiwami در سالِ 2016 بر روی کنسول‌های PlayStation 3 و PlayStation 4 تنها در درونِ کشورِ ژاپن و یک سالِ بعد در سالِ 2017 در سراسرِ جهان (بر روی کنسول‌های PlayStation 3 و PlayStation 4) و در سالِ 2019 بر روی پلتفرمِ PC منتشر و عرضه شد و عنوانِ Yakuza Kiwami 2 نیز یک سال پس از عرضه‌ی جهانیِ عنوانِ Yakuza Kiwami یعنی در سالِ 2018 در سراسرِ در سراسرِ جهان منتشر و عرضه شد.