Menu

توسعه دهندگانِ Warzone برنامه دارند تا این بخش را هر چه بیشتر به بازیِ Fortnite شبیه کنند

به گزارش پردیس‌گیم به نقل از Gaming Blot به تازگی درونِ یک مصاحبه توسعه دهندگانِ بخشِ Warzone عنوانِ Call Of Duty Modern Warfare 2019 اعلام کردند که برنامه دارند تا این بخش را هر چه بیشتر به بازیِ Fortnite شبیه کنند؛ طی گفتگو و مصاحبه‌ی اخیری که آقای تیلور کوروساکی (Taylor Kurosaki)، کارگردانِ داستان سراییِ عنوانِ Call Of Duty Modern Warfare 2019 از استودیوی Infinity Ward با Games Beat (یکی از بخش‌های وبسایتِ Ventrue Beat) داشته است ایشان اذعان کردند که تمایل دارند تا بخشِ Warzone عنوانِ Call Of Duty Modern Warfare 2019 هر چه بیشتر به بازیِ Fortnite استودیوی Epic Games شباهت پیدا کند؛ در حین مصاحبه زمانی که از آقای تیلور کوروساکی در رابطه بازیِ Fortnite و کاری که استودیوی Epic Games با این بازی به سر انجام رسانده است پرسیده شد آقای تیلور کوروساکی پاسخ داد: "این دقیقاََ همان گونه چیزهایی است که ما در حالِ کار کردن بر روی آنها هستیم و برای آنها برنامه ریزی کرده‌ایم."

آقای تیلور کوروساکی در گفتگوی خود با با Games Beat در رابطه با محتویاتِ آینده‌ی بخشِ Warzone عنوانِ Call Of Duty Modern Warfare 2019 و ارتباطِ آن به بازیِ Fortnite استودیوی Epic Games گفت:

"تمامیِ اینها به این موضوع باز میگردد که ما عنوانِ Call Of Duty Modern Warfare 2019 را بَنا نهادیم و حالا قصد داریم تا این عنوان را در بخشِ Warzone ادامه دهیم؛ اگر شما از این موضوع آگاهی داشته باشید که جامعه‌ی بازیکنانِ عنوانِ Call Of Duty Modern Warfare 2019 و بخشِ Warzone چه کسانی هستند [کارها و محتویاتی که ما به این عنوان اضافه می‌کنیم] با عقل جور در خواهد آمد و همه‌ی اینها از طرفِ جهانِ بازی [و جامعه‌ی بازیکنانمان] موردِ سپاس قرار خواهد گرفت."

آقای تیلور کوروساکی شفاف سازی و مشخص نکردند که بازیکنانِ بخشِ Warzone عنوانِ Call Of Duty Modern Warfare 2019 دقیقاََ باید در انتظارِ چه محتواهایی باشند اما ایشان به صراحت اعلام کرد که آنها در حالِ کار بر روی یک سری چیزها هستند.

بخشِ Warzone عنوانِ Call Of Duty Modern Warfare 2019 به طور رایگان بر روی کنسول‌های Xbox One, PlayStation 4 و پلتفرمِ PC در دسترس و قابل بازی است؛ همچنین لازم به ذکر است که بازیکنانِ بخشِ Warzone عنوانِ Call Of Duty Modern Warfare 2019 بر روی کنسول PlayStation 4 احتیاجی به دارا بودنِ اشتراکِ سرویسِ PlayStation Plus برای تجربه‌ی این بخش نخواهند داشت.