Menu

سری دومِ عناوین ماه آپریلِ سرویس Xbox Game Pass معرفی شدند + تاریخِ در دسترس قرار گرفتن

به گزارش پردیس گیم به نقل از Xbox Wire ساعاتی پیش Xbox لیست سری دومِ عناوینی که قرار است تا در ماه آپریل به سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند رونمایی کرده و آن را با طرفداران به اشتراک گذاشت.

مدتی پیش بود که لیست سری اول عناوین ماه آپریلِ 2020 سرویس Xbox Game Pass را به اطلاعتان رساندیم و حال نوبت لیست سری دومِ عناوین ماه آپریلِ 2020 سرویس Xbox Game Pass شده است. از آنجایی که Xbox یک سرویس Xbox Game Pass اختصاصاََ برای پلتفرم PC نیز دارد بخش دومِ عناوین زیر به نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass تعلق دارند؛ لازم به ذکر است که عناوین نام بُرده شده در پایین که قرار است تا در ماه آپریلِ 2020 به نسخه‌ی PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند به جز 4 مورد از آنها که از تاریخِ در دسترس قرار گرفتنِ مشخصی برخوردارند بقیه‌ی آنها تاریخ اضافه شدنِ دقیقی ندارند اما همگیِ آنها تا پیش از پایان ماه آپریل به نسخه‌ی PC سرویس Xbox Game Pass اضافه خواهند شد.

لیست سری دومِ عناوینی که قرار است تا در ماه آپریلِ 2020 به نسخه‌ی کنسولِ Xbox One سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند به شرح زیر است:

– The Long Dark (این عنوان در تاریخ 16 آپریلِ 2020 مصادف با 28 فروردینِ 1399 بر روی نسخه‌ی کنسولِ Xbox One سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)

– Gato Roboto (این عنوان در تاریخ 21 آپریلِ 2020 مصادف با 2 اردیبهشتِ 1399 بر روی نسخه‌ی کنسولِ Xbox One سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)

– Deliver Us The Moon (این عنوان در تاریخ 23 آپریلِ 2020 مصادف با 4 اردیبهشتِ 1399 بر روی نسخه‌ی کنسولِ Xbox One سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)

– HyperDot (این عنوان در تاریخ 30 آپریلِ 2020 مصادف با 11 اردیبهشتِ 1399 بر روی نسخه‌ی کنسولِ Xbox One سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)

– Levelhead (این عنوان در تاریخ 30 آپریلِ 2020 مصادف با 11 اردیبهشتِ 1399 بر روی نسخه‌ی کنسولِ Xbox One سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)

لیست سری دومِ عناوینی که قرار است تا در ماه آپریلِ 2020 به نسخه‌ی پلتفرمِ PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند به شرح زیر است:

– The Long Dark (این عنوان تا پیش از پایانِ ماهِ آپریلِ 2020 بر روی نسخه‌ی پلتفرمِ PC سرویس Xbox Game Pass اضافه خواهد شد و در دسترس قرار خواهد گرفت)

– Gato Roboto (این عنوان در تاریخ 21 آپریلِ 2020 مصادف با 2 اردیبهشتِ 1399 بر روی نسخه‌ی پلتفرمِ PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)

– Deliver Us The Moon (این عنوان در تاریخ 23 آپریلِ 2020 مصادف با 4 اردیبهشتِ 1399 بر روی نسخه‌ی پلتفرمِ PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)

– HyperDot (این عنوان تا پیش از پایانِ ماهِ آپریلِ 2020 بر روی نسخه‌ی پلتفرمِ PC سرویس Xbox Game Pass اضافه خواهد شد و در دسترس قرار خواهد گرفت)

– Levelhead (این عنوان در تاریخ 30 آپریلِ 2020 مصادف با 11 اردیبهشتِ 1399 بر روی نسخه‌ی پلتفرمِ PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)

– Machinarium (این عنوان تا پیش از پایانِ ماهِ آپریلِ 2020 بر روی نسخه‌ی پلتفرمِ PC سرویس Xbox Game Pass اضافه خواهد شد و در دسترس قرار خواهد گرفت)

– Gears Tactics (این عنوان در تاریخ 28 آپریلِ 2020 مصادف با 9 اردیبهشتِ 1399 بر روی نسخه‌ی پلتفرمِ PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)