Menu

آخرین قهرمان Overwatch از امروز در دسترس است

به گزارش پردیس‌گیم آخرین قهرمان Overwatch و همچنین یک حالت رقابتی جدید در Arcade هم‌اکنون در دسترس است.
مهارت‌های اضافی را به بازی اضافه می‌کند و می‌توانید با Echo به بازی‌کردن بپردازید. Echo یک قهرمان رباتی مبارز و دارای چند نقش و همچنین انقلابی است که هم‌اکنون بر روی PC و PS4 و XBOX One و Nintendo Switch در دسترس است.

قابلیت‌های Echo

سه تیر (تفنگ اصلی) – Echo سه تیر را در یک زمان با الگوی مثلثی شلیک می‌کند.

بمب‌های چسبنده (تفنگ دوم) – Echo رگباری از بمب‌های چسبناک را شلیک می‌کند که با تاخیر کمی منفجر می‌شوند.

پرواز (تغییر مکان) – Echo مثل موج به سمت موج به سرعت به جلو حرکت می‌کند، سپس می‌تواند آزادانه پرواز کند.

پرتو متمرکزشونده (E) – پرتوی را برای چند ثانیه منتشر می کند که باعث وارد کردن آسیب زیادی به هدف در حدود کمتر از نصف نوار جان آن می شود.

کپی کردن (Ultimate) – قهرمان دشمن هدف گرفته شده را کپی می‌کند و از تونایی‌های آن‌ها استفاده می‌کند.

سُر خوردن (Passive) – می‌تواند هنگام افتادن سُر بخورد.

حالت COMPETITIVE OPEN QUEUE یک حالت رقابتی جدید: این حالت جدید نیز در Arcade شروع خواهد شد و به مدت ۴ هفته ادامه خواهد داشت. این حالت از قوانین رقابت استاندارد پیروی می‌کند، شامل Hero Pools و one-hero limit، اما هیچ نقش محدود و صفی در نقش‌ها ندارد.

در ادامه می‌توانید تریلر معرفی این قهرمان جدید را ببینید:

دانلود HD – دانلود SD

تماشا به صورت تمام صفحه