Menu

رقابتی نسلِ بعدی: مقایسه و بررسیِ کنترلرِ DualSense کنسولِ PlayStation 5 با کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X

"ترجمه شده از وبسایتِ معتبرِ GameSpot توسط محمد جواد منجزی"

هر دو شرکتِ Sony و Microsoft از کنترلرِ کنسول‌های نسلِ بعدیِ خود رونمایی کردند، شرکتِ Sony با کنترلرِ جدید خود با نامِ DualSense برای کنسولِ PlayStation 5 و شرکتِ Microsoft با همان طراحیِ همیشگیِ کنترلرهای خود همراه با تغییرات و بهبودهایی جزئی برای کنسولِ Xbox Series X؛ هر کدام از آنها به نوبه‌ی خود قابلیت‌های جالبی را برای بازیکنان به ارمغان میاورند، بیاید تا همراه با یکدیگر نگاهی به شباهت‌ها و تفاوت‌های کنترلرِ DualSense کنسولِ PlayStation 5 و کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X داشته باشیم، با پردیس گیم همراه باشید.

– طراحی

رقابتی نسلِ بعدی: مقایسه و بررسیِ دسته‌ی کنسول PlayStation 5 با دسته‌ی کنسول Xbox Series X

کنترلرهای هر دو کنسولِ PlayStation 5 و کنسولِ Xbox Series X فلسفه‌ها و طراحی‌های شبیه به کنترلر کنسول‌های قبل از خود یعنی کنترلرِ کنسولِ PlayStation 4 (یا همان DualShock 4) و کنترلرِ کنسولِ Xbox One را با اعمال برخی تغییرات تکرار کرده‌اند؛ طبیعتاََ هیچ کدام از آنها (کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 و کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X) دقیقاََ همان کنترلرِ قلبیِ خود نیستند اما اگر شما قبلاََ کنترلرِ کنسولِ PlayStation 4 و کنترلرِ کنسولِ Xbox One را به طور مرتب در دست خود گرفته بوده باشید نیازی ندارید تا مجدداََ بخواهید ترکیبِ جای دکمه‌های جلو و همچنین بر روی کنترلرها را یاد بگیرید (زیرا عملاََ جا و نوعِ ترکیبِ دکمه‌ها همان ترکیبِ سابق است).

کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 (با نامِ DualSense) از همان نوع فلسفه و استایلِ سنتیِ کنترلرِ کنسول‌های PlayStation استفاده می‌کند، حالتی که در آن آنالوگ‌ها دور از هم نیستند (در کنار هم هستند) و هر دو بخش‌های دی‌پَد (D pad) و 4 دکمه‌ی اصلیِ کنترلر در بالای آنالوگ‌ها قرار دارند؛ همچنان 4 دکمه‌ی اصلی از سمبل‌ها و نمادهای همیشگیِِ کنترلرهای کنسول‌های PlayStation (شکل‌های مثلث، دایره، ضربدر و مربع) استفاده می‌کند، هر دو بخشِ نوارِ نورِ (Light Bar) و پَدِ لَمسی (Touch Pad) که برای اولین بار در کنترلرِ کنسولِ PlayStation 4 یعنی DualShock 4 پدیدار شده و به کنترلرِ این کنسول اضافه شدند در درونِ کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 نیز وجود دارند اما نوارِ نورِ درونِ کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 جای خود را از جلوی کنترلر (در درون کنترلرِ کنسولِ PlayStation 4) به کنارِ لبه‌های پَدِ لَمسی تغییر داده است و نمای بهتری را از این قسمت برای بازیکنان به نمایش می‌گذارد.

در طرفِ دیگرِ ماجرا کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X نیز از همان نوع فلسفه و استایلِ سنتیِ کنترلرهای کنسول‌های Xbox (یا به طور واضح‌تر از کنترلرِ کنسولِ Xbox 360 به بعد) استفاده می‌کند، حالتی که در آن آنالوگ‌ها دور از هم هستند (در کنار هم نیستند) و بخش دی‌پَد (D pad) در زیرِ آنالوگِ سمتِ چپ و 4 دکمه‌ی اصلیِ کنترلر در بالای آنالوگِ سمتِ راست قرار دارند؛ کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X نیز همانندِ اجدادِ خود مُتِشَکِل شده از 4 دکمه‌ی اصلی با همان حروفِ همیشگیِ کنترلرهای کنسول‌های Xbox (حروف‌های Y, B, A و X) است؛ بر خلافِ کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X از یک دی‌پَدِ ترکیبی (hybrid D pad) (همانندِ کنترلرِ کنسولِ Xbox 360) استفاده می‌کند که باعثِ آسان‌تر شدنِ وارد کردنِ حرکات مُوَرَب (یا همان زدنِ دکمه‌های بخشِ دی‌پٓد در جهت‌هایی جز جهت‌های اصلی) مربوط به قسمتِ دی‌پَدِ کنترلر توسطِ بازیکن می‌شود، همچنین با عدمِ وجودِ پَدِ لَمسی (Touch Pad) در درونِ کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X دکمه‌ی هومِ Xbox همچنان در بالا و صدرِ کنترلر جا خوش کرده است در حالی که دکمه‌ی هومِ کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 (با نامِ DualSense) در پایینِ این کنترلر قرار گفته است.

از نظرِ حالت و ظاهرِ کُلی نیز کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 (با نامِ DualSense) و کنترلر کنسولِ Xbox Series X به میزانِ قابل توجهی به یکدیگر شباهت دارند، حداقل بیشتر از کنترلرِ کنسول PlayStation 4 (یا همان DualShock 4) و کنترلرِ کنسولِ Xbox One؛ هرچند که کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 نسبت به کنترلرِ کنسولِ PlayStation 4 به میزانِ کمی باریک‌تر است و کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X به مقدارِ خیلی کمی از دکمه‌های بخش شاسی (Bumpers Button) و ماشه‌های (Triggers) بزرگتری نسبت به کنترلرِ کنسولِ Xbox One برخوردار است.

– رنگ

رقابتی نسلِ بعدی: مقایسه و بررسیِ دسته‌ی کنسول PlayStation 5 با دسته‌ی کنسول Xbox Series X

کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X به استفاده از رنگِ سنتی، استاندارد و همیشگی‌ای که کنترلرهای کنسول‌های Xbox پیش از خود داشتند ادامه می‌دهد که آن رنگ مشکی است،‌ همچنین مانندِ کنترلرهای کنسول‌های Xbox پیش از خود دکمه‌های آن یعنی Y با رنگِ زرد، B با رنگِ قرمز، X با رنگِ آبی و A با رنگِ سبز خواهند بود، دکمه‌ی هومِ Xbox نیز پس از فشار دادنِ آن و روشن شدنِ کنترلر در ابتدا با رنگِ قالبِ سفید همراه با لوگوی مشکیِ Xbox در وسط چشمک خواهد زد و پس از چند ثانیه ثابت خواهد شد.

هر چند در طرفِ دیگرِ ماجرا شرکتِ Sony تصمیم میگیرد تا با کنترلرِ DualSense شرایط را کمی تغییر دهد؛ کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 (با نامِ DualSense) دارای 2 رنگ خواهد بود که بخشِ اعظم و بالاییِ کنترلر را رنگِ سفید و قسمتِ کمتر و پایینیِ کنترلر را رنگِ مشکی تشکیل می‌دهد. بر خلافِ کنترلرهای کنسول‌های قبلیِ PlayStation در کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 آن 4 دکمه‌ی اصلیِ کنترلر فاقدِ رنگ‌های همیشگیِ خود (سبز برای مثلث، قرمز برای دایره، آبی برای ضربدر و صورتی برای مربع) هستند و قرار است تا به رنگِ سفید در کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 ظاهر شوند اما در نیمه‌ی پُرِ لیوان میتوان این نکته را در نظر داشت که نورِ زیبایِ آبیِ بخشِ نوارِ نور (Light Bar) از کناره‌های پَدِ لَمسی (Touch Pad) قابل مشاهده است که البته این رنگ در هنگامِ روشن شدنِ کنترلر کنسول به طور پیش فرض به رنگِ آبی خواهد بود و ممکن است که در درونِ بازی‌ها (با توجه به آن بازی) رنگ متفاوتی از خود به نمایش بگذارند، صحتِ این موضوع تا به این لحظه از سوی شرکتِ Sony به طور رسمی تایید یا تکذیب نشده است اما به احتمالِ بسیار زیاد (همانندِ کنترلرِ کنسولِ PlayStation 4 یا همان DualShock 4) نوارِ نور در کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 نیز به همین شکل عمل خواهد کرد.

– اندازه

رقابتی نسلِ بعدی: مقایسه و بررسیِ دسته‌ی کنسول PlayStation 5 با دسته‌ی کنسول Xbox Series X

بدونِ در دست گرفتنِ کنترلرهای هر دو کنسولِ PlayStation 5 و کنسولِ Xbox Series X در درونِ دستمان گفتنِ میزانِ دقیقِ اندازه و میزانِ دقیقِ تفاوتِ این دو کنترلر با یکدیگر از نظرِ اندازه کارِ مشکلی است؛ هر چند که از نظر میزانِ اندازه، کنترلرِ هر دو کنسولِ PlayStation 5 و کنسولِ Xbox Series X به نظر می‌آید که طوری ساخته شده‌اند تا بهتر از اجدادِ خودشان در درونِ دست‌های کوچکتر قرار بگیرند.

در درونِ یک پُست داخلِ وبلاگِ رسمیِ PlayStation معاونِ ارشدِ برنامه ریزی‌های پلتفرم و مدیریتِ شرکتِ Sony، آقای هیدایاکی نُشینو (Hideaki Nishino) گفت که کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 (با نامِ DualSense) جوری طراحی شده است تا احساسِ کوچکتر بودن نسبت به آنچه که واقعاََ به نظر می‌رسد را به بازیکن بدهد؛ مشابهِ این صحبت را نیز طراحِ ارشدِ Xbox، آقای رایان وایتِکِر (Ryan Whitaker) در درونِ یک پُست داخلِ وبلاگِ رسمیِ Xbox زد و گفت که کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X طوری طراحی و ساخته شده است تا خود را با دست‌های کوچکتر بهتر از قبل تطبیق دهد و درونِ آنها قرار بگیرد، پس بنا بر این ما تصمیم گرفتیم تا کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X را به میزانِ کمی کوچکتر از کنترلرِ کنسولِ Xbox One طراحی کنیم.

– قابلیت‌ها و بخش‌های اضافه شده

رقابتی نسلِ بعدی: مقایسه و بررسیِ دسته‌ی کنسول PlayStation 5 با دسته‌ی کنسول Xbox Series X

کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X دارای یک دکمه‌ی اشتراک گذاری (Share Button) خواهد بود که بازیکنان را قادر می‌سازد تا به راحتی اسکرین شات‌ها (Screen Shots) و کلیپِ گیم پلی‌های (Gameplay Clips) خود را گرفته و ضبط کرده و همچنین آنها را به کمکِ آن به اشتراک بگذارند؛ اما لازم به گفتن است که اضافه شدنِ این دکمه (دکمه‌ی اشتراک گذاری) تنها برای کنترلر Xbox است که قابلیتی جدید است و تازگی دارد زیرا پیش از این هم شرکتِ Sony با کنترلرِ کنسولِ PlayStation 4 یعنی DualShock 4 و هم شرکتِ Nintendo با جوی کان (Joy Con) و کنترلرِ حرفه‌ایِ (Pro Controller) خود همراه با کنسولِ Nintendo Switch این دکمه (دکمه‌ی اشتراک گذاری) را به کنترلرهای خود اضافه کرده بودند.

کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 (با نامِ DualSense) نیز همچنان دارای دکمه‌ی اشتراک گذاری (Share Button) خواهد بود تنها با این تفاوت که شرکتِ Sony نامِ آن را از دکمه‌ی اشتراک گذاری به دکمه‌ی ساختن (Create Button) تغییر داده است اما همچنان به نظر می‌آید که این دکمه (دکمه‌ی اشتراک گذاری با نامِ جدیدِ دکمه‌ی ساختن) قرار است تا همان کارِ دکمه‌ی اشتراک گذاریِ سابق را همراه با برخی کارهای جدید انجام دهد که در حال حاضر از این موضوع از سوی شرکتِ Sony به طور رسمی رونمایی نشده است؛ کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 دارای میکروفونِ داخلی (Built In Microphone) خواهد بود که بازیکنان را قادر میسازد تا با دوستانشان به صورتِ سریع و در هنگامِ دسترسی نداشتن به یک هدفون یا هدستِ دارای میکروفون گفتگو کنند، همچنین کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 دارای قابلیتِ ماشه‌های قابل تطبیق و سازگار (Adaptive Triggers) هم خواهد بود که به توسعه دهندگانِ بازی‌ها این اجازه را می‌دهد تا میزان مقاومتِ ماشه‌ها را با توجه وقایعِ درون بازی شخصی سازی کنند. (نمونه مثال این قابلیت در مقاله‌ی تحلیل و بررسی تفاوت‌ها و بهبودهای اعمال شده میان DualShock 4 و DualSense گفته شد.)

هر دو کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 و کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X دارای قابلیت و تکنولوژیِ بازخوردِ لمسی (Haptic Feedback) خواهند بود که به توسعه دهندگانِ بازی‌ها این اجازه را می‌دهد تا میزان سطحِ لرزش و ویبره‌ای که یک کنترلر میتواند از خود تولید میکند را شخصی سازی کنند که به توسعه دهندگانِ بازی‌ها کمک میکند تا بهتر بتوانند یک پیام را به بازیکنان از طریقِ حسِ لامسه‌ی آنها به آنها منتقل کنند، البته این نکته لازم به ذکر است که همانطور که در مقاله‌ی تحلیل و بررسی تفاوت‌ها و بهبودهای اعمال شده میان DualShock 4 و DualSense گفته شد قابلیت و تکنولوژیِ بازخوردِ لمسیِ موجود در درونِ کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 از نظرِ تکنولوژی با کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X متفاوت است و کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 از تکنولوژیِ بازخوردِ لمسیِ پیشرفته‌تری برخوردار است که به جای انتقال حرکات و لرزش از طریق موتورِ مکانیکی از امواجِ صوتی استفاده می‌کند که به مراتب حسی دقیق‌تر را نسبت به موتورهای لرزشیِ مکانیکی به بازیکن منتقل می‌کند؛ همچنین کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 (با نامِ DualSense) و کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X هر دو دارای پورتِ صدای سُنتیِ جَکِ 3.5 (یا همان Jack 3.5) خواهند بود که به بازیکنان اجازه میدهد تا از هر هدست یا هدفونی که در حال حاضر دارند و از آن استفاده می‌کنند، قادر به استفاده از آن بر روی هر دو کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 و کنسولِ Xbox Series X نیز باشند. لازم به ذکر است که هیچ کدام از کنترلرهای دو کنسولِ PlayStation 5 و Xbox Series X دارای هیچ گونه پدال و یا لوازمِ جانبیِ پِیوَستَنیِ ساخته شده توسط شرکتِ اصلی نمی‌باشند.

– منبع انرژی

کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 (با نامِ DualSense) و کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X هر دو از همان روش‌های تهیه‌ی انرژی‌ای استفاده می‌کنند که کنترلرهای کنسول‌های PlayStation و کنترلرهای کنسول‌های Xbox پیش از خود از آنها استفاده می‌کردند. کنترلر کنسولِ PlayStation 5 از یک باتریِ داخلیِ قابلِ شارژ بهره‌مند خواهد بود که شما باید آن را شارژ شده نگه دارید؛ در طرفِ دیگرِ ماجرا کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X از باتری‌های خارجی (غیرِ داخلی) پشتیبانی کرده و از آنها استفاده خواهد کرد، این به آن معناست که شما میتوانید از باتری‌های قلمی یا باتری‌های قلمیِ قابلِ شارژ برای کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X استفاده کنید. برای شارژ کردنِ مجدد یا اتصالِ هر کدام از کنترلرهای کنسولِ PlayStation 5 و یا کنسولِ Xbox Series X به رایانه‌ی شخصی (PC) یا رایانه‌ی همراهِ (لپ‌تاپ یا همان LapTop) خود به وسیله‌ی سیم شما به یک عدد کابلِ USB Type C نیاز خواهید داشت زیرا پورتِ موجود بر روی کنترلرهای هر دو کنسولِ PlayStation 5 و کنسولِ Xbox Series X از پورتِ Micro USB (حالتِ پورتِ موجود بر روی کنترلرِ کنسول‌های PlayStation 4 و Xbox One) به پورتِ USB Type C تغییر پیدا کرده است.

– سازگاریِ کنترلر با کنسولِ نسل قبلیِ خود

تا به این لحظه شرکتِ Sony مسئله‌ی سازگاریِ کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 (با نامِ DualSense) با کنسولِ نسل قبلیِ خود یعنی کنسولِ PlayStation 4 را به طور رسمی شفاف سازی و اعلام نکرده است و اطلاعی از سازگاری یا عدمِ سازگاریِ کنترلرِ DualSense با کنسولِ PlayStation 4 و یا بالعکس (سازگاریِ کنترلرِ کنسولِ PlayStation 4 یعنی DualShock 4 با کنسولِ PlayStation 5) در دست نیست؛ اما شرکتِ Microsoft از مدت‌ها پیش مسئله‌ی سازگاریِ کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X با کنسولِ نسل قبلیِ خود یعنی کنسولِ Xbox One را به طور رسمی شفاف سازی و اعلام کرده است و بیان کرده است که هم کنترلرِ کنسولِ Xbox One با کنسولِ Xbox Series X به طور کامل سازگار خواهد بود و هم کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X با کنسولِ Xbox One، پس در نتیجه شما قادر خواهید بود تا از کنترلرهای الیتِ (Elite) خود بر روی کنسولِ Xbox Series X نیز استفاده کنید.

– قیمت

نه شرکتِ Sony و نه شرکتِ Microsoft تا به این لحظه اقدام به اعلامِ رسمیِ قیمتِ کنترلرهای کنسول‌های نسل بعدیِ خود (کنسولِ PlayStation 5 و کنسولِ Xbox Series X) نکرده‌اند.

جمع بندی:

به عنوانِ جمع بندی میتوان گفت که در میانِ هر دو کنترلرِ کنسول‌های نسل بعدی، کنترلرِ کنسولِ PlayStation 5 با تغییرِ ظاهری بیشتر، دریافتِ نوع و ترکیبِ رنگی جدید، امکاناتِ اضافه شده‌ی بیشتر و به طور کُلی طراحی‌اش به میزانِ قابل توجه‌ای با کنترلرِ کنسولِ PlayStation 4 (یا همان DualShock 4) تفاوت پیدا کرده است و در طرفِ دیگرِ ماجرا در رابطه با طراحیِ کنترلرِ کنسولِ Xbox Series X میتوان گفت که تقریباََ شبیه به نوعِ طراحیِ کنترلرهای کنسول‌های Xbox پیش از خود است و فقط در فرمولِ خود بهبودها و تغییرات‌ای اندک به کار بُرده است.

PS5 DualSense Controller Xbox Series X Wireless Controller
رنگِ اصلی سفید و سیاه سیاه

تکنولوژیِ بازخوردِ لمسی (Haptic Feedback)

دارد دارد

میکروفونِ داخلی

و

قابلیتِ ماشه‌های قابل تطبیق و سازگار (Adaptive Triggers)

دارد ندارد
باتری و منبعِ انرژی دارای باتری داخلی دارای دو باتری قلمی درون جعبه، باتری قابل شارژ به صورت جداگانه فروخته می شود
درگاه های اتصال USB-C, Bluetooth USB-C, Bluetooth
درگاه های تایید شده USB-C, 3.5mm Audio Jack USB-C, 3.5mm Audio Jack
سازگاریِ کنترلر با کنسولِ نسل قبلیِ خود نامشخص Xbox Series X, Xbox One, Windows PC و دیگر دستگاه های مجهز به سیستم بلوتوث

در حال حاضر هر دو کنسولِ PlayStation 5 و کنسولِ Xbox Series X برای عرضه در بازه‌ی تعطیلاتِ سالِ 2020 (Holiday 2020) برنامه ریزی شده‌اند و ما تا به این لحظه به طور رسمی شاهدِ ظاهرِ کنسولِ PlayStation 5 نبوده‌ایم و از شکل و شمایل آن اطلاعی نداریم اما مشخصاتِ سخت افزاری هر دو کنسولِ PlayStation 5 و کنسولِ Xbox Series X مدتی می‌شود که به طور رسمی معرفی و به همگان اعلام شده است.