به گزارش پردیس گیم به نقل از وبسایت رسمی PUBG چند روز دیگر 3 سالگی عنوان PUBG فرا خواهد رسید و تیم توسعه دهنده‌ی این عنوان قصد دارد تا امسال به شیوه‌ای متفاوت و مخصوص از هواداران و بازیکنانش تشکر کند. تیم توسعه دهنده‌ی عنوان PUBG قصد دارند تا امسال به مناسبت 3 ساله شدن عنوان PUBG بر خلاف سال‌های پیش که تنها به دادنِ یک آیتم به عنوان هدیه‌ی سالگرد عرضه‌ی این عنوان بسنده میکردند امسال را استثنا قائل شده و 3 آیتمِ بسیار زیبا هدیه بدهند!

در پایین میتوانید هدایای تیم توسعه دهنده‌ی عنوان PUBG را به مناسبت 3 سالگی این عنوان را مشاهده کنید:

به مناسبت 3 ساله شدن عنوان PUBG از تیم توسعه دهنده‌ی آن جایزه دریافت کنید + تصویر

– یک پوسته برای چتر نجات

– یک لباس

– یک پوسته برای سلاحِ M416

برای دریافت این هدایا باید در بازه زمانی‌ای مقرر و معین وارد بازی شده و نسبت به دریافت کردنشان اقدام کنید؛ شرایط و تاریخ دریافت این هدایا برای بازیکنان نسخه‌ی کنسولی عنوان PUBG یعنی بازیکنان این عنوان بر روی کنسول‌های PlayStation 4 و Xbox One و بازیکنان نسخه‌ی PC عنوان PUBG متفاوت است پس در زیر برای هر کدام از این دسته افراد به طور جداگانه توضیح خواهم داد:

شرایط و تاریخ دریافت هدایای 3 سالگی برای بازیکنان نسخه‌ی PC عنوان PUBG:

بازیکنان نسخه‌ی PC عنوان PUBG میتوانند از تاریخ 23 مارچ (مصادف با 4 فروردین 1399) تا تاریخ 23 آپریل (مصادف با 4 اردیبهشت 1399) با وارد شدن درون بازی و مراجعه به فروشگاه درون بازی بسته‌ی هدایای سالگرد 3 سالگیه عرضه‌ی این عنوان را به طور رایگان دریافت کنند؛ بازیکنان نسخه‌ی PC عنوان PUBG توجه داشته باشند که حتما برای دریافت هدایا به فروشگاه درون بازی مراجعه و بسته‌ی هدایای سالگرد 3 سالگیه عرضه‌ی این عنوان را فقط از آن طریق به طور رایگان دریافت (خریداری) کنند زیرا این بسته به طور خودکار به حساب شما اضافه نخواهد شد و در صورت دریافت نکردن هدایا در موعد مقرر آنها را برای همیشه از دست خواهید داد.

شرایط و تاریخ دریافت هدایای 3 سالگی برای بازیکنان نسخه‌ی کنسولی (PlayStation 4 و Xbox One) عنوان PUBG:

بازیکنان نسخه‌ی کنسولی عنوان PUBG یعنی بازیکنان این عنوان بر روی کنسول‌های PlayStation 4 و Xbox One میتوانند از تاریخ 26 مارچ (مصادف با 7 فروردین 1399) تا تاریخ 25 آپریل (مصادف با 6 اردیبهشت 1399) تنها با وارد شدن درون بازی هدایای 3 سالگی این عنوان را دریافت کنند.

نکته: به علت اختلاف ساعت و تفاوت منطقه زمانی توصیه میشود تا دریافت این هدایا را به لحظه‌ی آخر موکول نکرده و در صورت تمایل سریعاََ نسبت به دریافت آن اقدام کنید.