Menu

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

با نزدیک شدن به زمان عرضه‌ی نسخه‌ی بازسازی Resident Evil 3، مشکل است که درباره‌ی تمام هیولاهای عظیمی که در نسخه‌های مختلف این مجموعه با آن‌ها رو به رو شده‌ایم، فکر نکنیم. به همین بهانه، تصمیم گرفته‌ایم تا در پردیس‌گیم، از کاربران بخواهیم تا بهترین باس فرنچایز Resident Evil را انتخاب کنند. شما عزیزان می‌توانید در بخش نظرات بهترین یا بهترین‌ باس‌های این سری بازی محبوب را انتخاب کرده و به تبادل نظر بپردازید.

جهت سهولت در انتخاب، در ادامه به معرفی مجدد برخی از بهترین باس‌های سری بازی Resident Evil می‌پپردازیم.

1- نمسیس از Resident Evil 3 و Resident Evil 3 Remake

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

2- جک کراوزر(Jack Krauser) از Resident Evil 4

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

3- Del Lago از Resident Evil 4

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

4- El Gigante از Resident Evil 4

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

5- Yawn از Resident Evil

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

6- Albert Wesker از Resident Evil 5

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

7- William Birkin از Resident Evil 2 و Resident Evil 2 Remake

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

8- MR X از Resident Evil 2 Remake

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

9- Father Mendez از Resident Evil 4

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

10- Ramon Salazar از Resident Evil 4

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

11- T002 Tyrant از Resident Evil

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

12- Lisa Trevor از Resident Evil

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

13- Grave Digger از Resident Evil 3

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

14- Ogroman از Resident Evil 6

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

15- Swamp Man از Resident Evil 7

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

16- Scagdead از Residet Evil Revelations

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

17- Uroboros Test Subject از Resident Evil 5

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

18- Jack Norman از Resident Evil Revelation

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

19- Verdugo از Resident Evil 4

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

20- Marguerite Baker از Resident Evil 7

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

21- Jack Baker از Resident Evil 7

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

22- Ustanak از Resident Evil 6

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!

23- Lord Saddler از Resident Evil 4

به بهانه‌ی نبرد دوباره با نمسیس؛ بهترین باس فرنچایز Resident Evil به انتخاب شما!