Menu

Cyberpunk 2077 بسته به انتخاب‌های بازیکن در مرحله ساخت شخصیت اصلی، 3 آغاز متفاوت خواهد داشت

در جریان E3 و مصاحبه با طراح ارشد ماموریت‌های بازی، "پاول ساسکو"، متوجه شدیم که عنوان Cyberpunk 2077 از Badlands آغاز خواهد شد، منطقه‌ای که دور تا دور Night City را فرا گرفته است اما به نظر می‌رسد این تنها یکی از سه مقدمه قابل بازی است و بازیکنان می‌توانند نحوه شروع بازی را انتخاب کنند.

به گزارش پردیس‌گیم، ساسکو پس از E3 در قالب یک ایمیل به VG247 گفت:

"بازیکنان در Cyberpunk 2077 شخصیت اصلی خود را می‌سازند و باید یکی از سه داستان ریشه(پیشینه شخصیت) را انتخاب کنند، ما به این انتخاب‌ها مسیر زندگی می‌گویم: شما می‌توانید Nomad،Corpo یا Street Kid باشید. هر یک از این مسیر زندگی‌ها آغاز متفاوتی دارد و پیشینه شخصیت اصلی با هسته داستان رابطه مستقیم دارد. نباید بیشتر از این توضیحاتی ارائه دهم، بنابراین من اینجا گفت و گو را قطع می‌کنم."

Cyberpunk 2077 در تاریخ 16 آپریل 2020 (28 فروردین 1399) برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر می‌شود.

نظر شما در این باره چیست؟